Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:550) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:550) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

» Läs lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:550 :
prop. 2013/14:86 Förenklingar i aktiebolagslagen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:CU26 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:293 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och ändringar i lagen

Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Departement: Finansdepartementet V
Ikraft: 2013‑07‑22 överg.best.
Förarbeten: prop. 2012/13:155 Förvaltare av alternativa investeringsfonder (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2012/13:FiU31 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2012/13:292 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL174/2011 s1, EUTL302/2009 s32, EUTL177/2006 s1, EUTL326/2011, s113, EUTL145/2004 s1, EUTL331/2010 s120, EGTL80/2002 s29, EUTL83/2013 s1, EUTL15/2009 s1m, EUTL235/2003 s10, EUTL1977/2006 s 201, EUTL331/2010 s120, EUTL241/2006 s26,EUTL390/2004 s38, EUTL124/2003 s36, EUTL315/2012 s74, EUTL115/2013 s1, EUTL115/2013 s18, EUTL345/2003 s64
CELEX-nr: 32011L0061 [ pdf ], 32009L0065 [ pdf ], 32006L0048 [ pdf ], 32011L0089 [ pdf ], 32004L0039 [ pdf ], 32010L0078 [ pdf ], 32002L0014 [ pdf ], 32013R0231 [ pdf ], 32009R0024 [ pdf ], 32003L0041 [ pdf ], 32006L0049 [ pdf ], 32010L0078 [ pdf ], 32006L0073 [ pdf ], 32004L0109 [ pdf ], 32003H0361, 32012L0030 [ pdf ], 32013R0345 [ pdf ], 32013R0346 [ pdf ], 32003L0071 [ pdf ],
Ändring, SFS 2014:496
Rubrik: Lag (2014:496) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 13 kap. 15 §; ny 13 kap. 6 a §
Ikraft: 2014‑08‑01
Ändring, SFS 2014:550
Rubrik: Lag (2014:550) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ny 8 kap. 2 a §, rubr. närmast före 8 kap. 2 a §
Ikraft: 2014‑08‑01
Ändring, SFS 2014:796
Rubrik: Lag (2014:796) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 5 kap. 7 §, 14 kap. 22 §, rubr. närmast före 5 kap. 7 §
Ikraft: 2014‑08‑01
Ändring, SFS 2014:797
Rubrik: Lag (2014:797) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: upph. 5 kap. 4 §; ändr. 1 kap. 1, 8, 12 §§, 4 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 §§, 5 kap. 3, 6, 7, 11, 12, 13 §§, 8 kap. 28 §, 13 kap. 4, 13 §§, 14 kap. 4, 22 §§, 15 kap. 2 §, 16 kap. 2 §, rubr. till 5 kap., rubr. närmast före 5 kap. 3 §; nya 1 kap. 6 a, 11 a §§, 4 kap. 8 a, 5 kap. 10 a, 10 b, 10 c, 10 d, 10 e, 10 f, 10 g, 10 h, 10 i, 10 j, 14, 15, 16, 17, 18 §§, 6 kap. 4 a, 4 b §§, 8 kap. 32, 33, 34, 35, 36 §§, rubr. närmast före 5 kap. 10 a, 10 b, 10 c, 10 d, 10 e, 10 g, 10 i, 14 §§, 8 kap. 32 §, nytt 5 a kap.
CELEX-nr: 32011L0061 [ pdf ]
Ändring, SFS 2014:798
Rubrik: Lag (2014:798) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: upph. 4 kap. 8 §, 5 kap. 5, 10 §§, rubr. närmast före 5 kap. 5, 10 §§; ändr. 4 kap. 5, 6 §§, 5 kap. 7, 8, 11, 12, 13 §§, 13 kap. 13 §, 15 kap. 1, 2 §§
CELEX-nr: 32011L0061 [ pdf ]
Ändring, SFS 2014:991
Rubrik: Lag (2014:991) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 1 kap. 10, 11 §§, 7 kap. 6 §, 9 kap. 4 §; ny 7 kap. 6 a §
Ikraft: 2014‑08‑02
Förarbeten: prop. 2013/14:228 Förstärkta kapitaltäckningsregler (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:FiU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:390 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL176/2013 s338, EUTL145/2004 s1, EUTL331/2010 s120, EUTL80/2002 s29, EUTL174/2011 s1, EUTL176/2013 s1, EUTL83/2013 s1, EUTL15/2009 s1
CELEX-nr: 32013L0036 [ pdf ], 32004L0039 [ pdf ], 32010L0078 [ pdf ], 32002L0014 [ pdf ], 32011L0061 [ pdf ], 32013R0575 [ pdf ], 32013R0231 [ pdf ]
Ändring, SFS 2014:1018
Rubrik: Lag (2014:1018) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 8 kap. 4 §
Ikraft: 2014‑12‑21
Ändring, SFS 2015:397
Rubrik: Lag (2015:397) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 1 kap. 7, 11 §§, 2 kap. 6 §, 3 kap. 2 §, 5 kap. 1, 8 §§, 6 kap. 1 §, rubr. närmast före 5 kap. 1 §, 6 kap. 1 §
Ikraft: 2015‑07‑03
Ändring, SFS 2015:398
Rubrik: Lag (2015:398) om ändring i lagen (2014:798) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 5 kap. 8 § i 2014:798
Ändring, SFS 2016:440
Rubrik: Lag (2016:440) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ny 8 kap. 2 b §, rubr. närmast före 8 kap. 2 b §
Ikraft: 2016‑06‑17 överg.best.
Ändring, SFS 2016:896
Rubrik: Lag (2016:896) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 9 kap. 22 §, 12 kap. 8 §, rubr. närmast före 9 kap. 22 §
Ikraft: 2016‑11‑01
Ändring, SFS 2016:1330
Rubrik: Lag (2016:1330) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 13 kap. 15 §, 16 kap. 1 §; nya 1 kap. 1 a §, 9 kap. 7 a §, rubr. närmast före 9 kap. 7 a §
Ikraft: 2017‑02‑01
Ändring, SFS 2017:658
Rubrik: Lag (2017:658) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 14 kap. 2, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 §§, 16 kap. 1 §, rubr. närmast före 14 kap. 1, 9, 11, 15 §§; nya 4 kap. 1 a, 2 a, 9 a, 9 b, 12 a, 13 a §§, rubr. närmast före 14 kap. 13 a §
Ikraft: 2017‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:701
Rubrik: Lag (2017:701) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 1 kap. 10, 11 §§, 3 kap. 2 §, 5 kap. 8, 13 §§, 9 kap. 4 §, 10 kap. 3 §; ny 8 kap. 1 a §
Ikraft: 2018‑01‑03
Ändring, SFS 2017:702
Rubrik: Lag (2017:702) om ändring i lagen (2014:797) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 5 kap. 13 § i 2014:797
Ändring, SFS 2017:703
Rubrik: Lag (2017:703) om ändring i lagen (2014:798) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 5 kap. 13 § i 2014:798
Ändring, SFS 2017:704
Rubrik: Lag (2017:704) om ändring i lagen (2015:398) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 5 kap. 8 § i 2015:398
Ändring, SFS 2017:1017
Rubrik: Lag (2017:1017) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 8 kap. 25, 26 §§
Ikraft: 2017‑12‑01
Ändring, SFS 2017:1147
Rubrik: Lag (2017:1147) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: upph. 7 kap. 6 §, rubr. närmast före 3 kap. 2 §; nuvarande 7 kap. 6 a § betecknas 7 kap. 6 §; ändr. 3 kap. 1, 9 §§, den nya 7 kap. 6 §, 7 kap. 7 §, 15 kap. 1, 2 §§; nya 3 kap. 2 a §, 10 kap. 11 §, rubr. närmast före 7 kap. 6 §, 10 kap. 11 §
Ikraft: 2018‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:1148
Rubrik: Lag (2017:1148) om ändring i lagen (2014:797) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 15 kap. 2 § i 2014:797
Ändring, SFS 2017:1149
Rubrik: Lag (2017:1149) om ändring i lagen (2014:798) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 15 kap. 1, 2 §§ i 2014:798
Ändring, SFS 2018:544
Rubrik: Lag (2018:544) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 a §, 8 kap. 1 a §, 11 kap. 11 §, 12 kap. 13 §, 13 kap. 7 och 15 §§, 15 kap. 2 §
Ikraft: 2018‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:545
Rubrik: Lag (2018:545) om ändring i lagen (2017:1148) om ändring i lagen (2014:797) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 15 kap. 2 § i 2017:1148
Ändring, SFS 2018:546
Rubrik: Lag (2018:546) om ändring i lagen (2017:1149) om ändring i lagen (2014:798) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 15 kap. 2 § i 2017:1149
Ändring, SFS 2018:853
Rubrik: Lag (2018:853) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 16 kap. 1 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:1797
Rubrik: Lag (2018:1797) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 8 kap. 25 §, 15 kap. 2 §
Ikraft: 2019‑09‑01
Ändring, SFS 2018:1798
Rubrik: Lag (2018:1798) om ändring i lagen (2018:545) om ändring i lagen (2017:1148) om ändring i lagen (2014:797) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 15 kap. 2 § i 2018:545
Ändring, SFS 2018:1799
Rubrik: Lag (2018:1799) om ändring i lagen (2018:546) om ändring i lagen (2017:1149) om ändring i lagen (2014:798) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 15 kap. 2 § i 2018:546
Ändring, SFS 2018:2029
Rubrik: Lag (2018:2029) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 12 kap. 7 §
Ikraft: 2019‑01‑01
Ändring, SFS 2019:281
Rubrik: Lag (2019:281) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 10 kap. 1, 5 §§
Ikraft: 2019‑06‑01
Ändring, SFS 2019:291
Rubrik: Lag (2019:291) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 3 kap. 2 §; nya 8 kap. 27 a, 27 b, 27 c, 27 d §§, 10 kap. 6 a, 12 §§, rubr. närmast före 8 kap. 27 a §, 10 kap. 12 §
Ikraft: 2019‑06‑10 överg.best.
Ändring, SFS 2019:422
Rubrik: Lag (2019:422) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ny 16 kap. 3 §
Ikraft: 2019‑07‑01
Ändring, SFS 2019:541
Rubrik: Lag (2019:541) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 10 kap. 3 §, 15 kap. 2 §; nya 10 kap. 13, 14, 15, 16 §§, rubr. närmast före 10 kap. 13 §
Ikraft: 2020‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:542
Rubrik: Lag (2019:542) om ändring i lagen (2018:1798) om ändring i lagen (2018:545) om ändring i lagen (2017:1148) om ändring i lagen (2014:797) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 15 kap. 2 § i 2018:1798
Ändring, SFS 2019:543
Rubrik: Lag (2019:543) om ändring i lagen (2018:1799) om ändring i lagen (2018:546) om ändring i lagen (2017:1149) om ändring i lagen (2014:798) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 15 kap. 2 § i 2018:1799
Ändring, SFS 2019:734
Rubrik: Lag (2019:734) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 13 kap. 10 §
Ikraft: 2020‑01‑01
Ändring, SFS 2019:1220
Rubrik: Lag (2019:1220) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 5 kap. 13 §; nya 8 kap. 3 a §, rubr. närmast före 8 kap. 3 a §
Ikraft: 2020‑02‑01
Ändring, SFS 2019:1221
Rubrik: Lag (2019:1221) om ändring i lagen (2017:702) om ändring i lagen (2014:797) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 5 kap. 13 § i 2017:702
Ändring, SFS 2019:1222
Rubrik: Lag (2019:1222) om ändring i lagen (2017:703) om ändring i lagen (2014:798) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 5 kap. 13 § i 2017:703
Ändring, SFS 2021:107
Rubrik: Lag (2021:107) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: upph. 10 kap. 11 §, rubr. närmast före 10 kap. 11 §; ändr. 10 kap. 1, 5 §§, 12 kap. 10 §, 13 kap. 15 §, 15 kap. 2 §
Ikraft: 2021‑03‑10 överg.best.
Ändring, SFS 2021:109
Rubrik: Lag (2021:109) om ändring i lagen (2019:542) om ändring i lagen (2018:1798) om ändring i lagen (2018:545) om ändring i lagen (2017:1148) om ändring i lagen (2014:797) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 15 kap. 2 § i 2019:542
Ändring, SFS 2021:110
Rubrik: Lag (2021:110) om ändring i lagen (2019:543) om ändring i lagen (2018:1799) om ändring i lagen (2018:546) om ändring i lagen (2017:1149) om ändring i lagen (2014:798) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 15 kap. 2 § i 2019:543
Ändring, SFS 2021:496
Rubrik: Lag (2021:496) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 1 kap. 10 §, 7 kap. 4, 6 §§, 9 kap. 4 §
Ikraft: 2021‑06‑26
Ändring, SFS 2021:970
Rubrik: Lag (2021:970) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 8 kap. 1 a §
Ikraft: 2022‑02‑28
Ändring, SFS 2021:1219
Rubrik: Lag (2021:1219) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 10 kap. 1, 5 §§ , 13 kap. 15 §
Ikraft: 2022‑01‑01
Ändring, SFS 2022:196
Rubrik: Lag (2022:196) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 1 kap. 11 §, 4 kap. 2 §, 5 kap. 2, 6, 11 §§, 6 kap. 3, 6 §§, 10 kap. 3 §, 13 kap. 15 §, 15 kap. 2 §; nya 4 kap. 5 a, 5 b, 5c, 5 d §§, 5 kap. 2 a, 2 b, 7 a, 7 b, 7 c §§, 6 kap. 2 a, 2 b, 2 c, 2 d, 5 a, 5 b §§, rubr. närmast före 4 kap. 5 a §, 5 kap. 2 b, 7 a §§, 6 kap. 2 a §
Ikraft: 2022‑04‑01
Ändring, SFS 2022:197
Rubrik: Lag (2022:197) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 1 kap. 11 §, 5 kap. 2 b §, rubr. närmast före 5 kap. 2 b §; nya 4 kap. 7 a §, 5 kap. 9 a, 9 b, 9 c, 9 d §§, rubr. närmast före 4 kap. 7 a §, 5 kap. 9 a §
Ändring, SFS 2022:198
Rubrik: Lag (2022:198) om ändring i lagen (2014:797) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 4 kap. 2 §, 5 kap. 6, 11, 18 §§ i 2014:797
Ändring, SFS 2022:199
Rubrik: Lag (2022:199) om ändring i lagen (2014:798) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 5 kap. 11 § i 2014:798
Ändring, SFS 2022:200
Rubrik: Lag (2022:200) om ändring i lagen (2021:109) om ändring i lagen (2019:542) om ändring i lagen (2018:1798) om ändring i lagen (2018:545) om ändring i lagen (2017:1148) om ändring i lagen (2014:797) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 15 kap. 2 § i 2021:109
Ändring, SFS 2022:201
Rubrik: Lag (2022:201) om ändring i lagen (2021:110) om ändring i lagen (2019:543) om ändring i lagen (2018:1799) om ändring i lagen (2018:546) om ändring i lagen (2017:1149) om ändring i lagen (2014:798) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 15 kap. 2 § i 2021:110
Ändring, SFS 2022:1726
Rubrik: Lag (2022:1726) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ändr. 12 kap. 8, 17 §§; ny 10 kap. 2 a §
Ikraft: 2023‑01‑01
Ändring, SFS 2022:1761
Rubrik: Lag (2022:1761) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ny 3 kap. 2 b §, 6 kap. 6 a §, rubr. närmast före 6 kap. 6 a §
Ikraft: 2023‑01‑01
Ändring, SFS 2023:235
Rubrik: Lag (2023:235) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Omfattning: ny 15 kap. 3 §
Ikraft: 2023‑07‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman