Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:541) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:541) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

» Läs lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:541 :
prop. 2013/14:86 Förenklingar i aktiebolagslagen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:CU26 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:293 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar och ändringar i lagen

Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar
Departement: Justitiedepartementet L1
Ikraft: 1988‑01‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:7 om ekonomiska föreningar [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:LU20 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:172
Upphävd: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 1987:687
Rubrik: Lag (1987:687) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 11 kap 20 §, 13 kap 6 §
Ikraft: 1988‑01‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:90 om ny konkurslag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:LU32 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:320
Ändring, SFS 1987:1247
Rubrik: Lag (1987:1247) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §, 6 kap 1, 2, 4, 9, 15 §§, 11 kap 3 §
Ikraft: 1988‑01‑01
Ändring, SFS 1988:398
Rubrik: Lag (1988:398) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 12 kap 6 §
Ikraft: 1988‑07‑01
Ändring, SFS 1988:1305
Rubrik: Lag (1988:1305) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 6 kap 4 §, 8 kap 3 §
Ikraft: 1989‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:124 om god man och förvaltare [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:LU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1989:843
Rubrik: Lag (1989:843) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 9 kap 9 §, 12 kap 11, 12, 13 §§
Ikraft: 1989‑12‑08 överg.best.
Förarbeten: prop. 1988/89:152 om kontobaserat aktiesystem [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:LU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:22
Ändring, SFS 1989:844
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1989:843 utom 9 kap 9 §
Ändring, SFS 1990:1304
Rubrik: Lag (1990:1304) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 6 kap 4, 11 §§, 8 kap 3, 13 §§
Ikraft: 1991‑01‑01
Ändring, SFS 1990:1323
Rubrik: Lag (1990:1323) om ändring i lagen (1990:1304) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 8 kap 13 § i 1990:1304
Ikraft: 1991‑01‑01
Ändring, SFS 1990:1354
Rubrik: Lag (1990:1354) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 6 kap 5 §
Ikraft: 1991‑02‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:42 om insiderhandel [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:NU15, rskr 1990/91:84
Ändring, SFS 1992:1242
Rubrik: Lag (1992:1242) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 6 kap 4, 11, 15 §§, 8 kap 3 §
Ikraft: 1994‑01‑01
Förarbeten: prop. 1992/93:68 om ändring i aktiebolagslagen m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:LU14, rskr 1992/93:62
Ändring, SFS 1992:1449
Rubrik: Lag (1992:1449) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 9 kap 3, 10, 12 §§; 11 kap 18 §, 14 kap 1 §, 15 kap 1 §
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:29
Rubrik: Lag (1993:29) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 12 kap. 5 §
Ikraft: 1993‑07‑01
Förarbeten: prop. 1992/93:56 Ny konkurrenslagstiftning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:NU17, rskr. 1992/93:144
Ändring, SFS 1993:313
Rubrik: Lag (1993:313) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §
Ikraft: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1992:1242
Ändring, SFS 1994:217
Rubrik: Lag (1994:217) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 8 kap 13 §
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1827
Rubrik: Lag (1994:1827) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 15 kap 6 §; ny 15 kap 4 a §
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:67
Rubrik: Lag (1995:67) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 15 kap 6 §
Ikraft: 1995‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:537
Rubrik: Lag (1995:537) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 8 kap 3, 8, 13 §§, 15 kap 6 §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1995:795
Rubrik: Lag (1995:795) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 11 kap 20 §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1996:774
Rubrik: Lag (1996:774) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 11 kap. 20 §
Ikraft: 1996‑09‑01 överg.best.
Förarbeten: bet. 1995/96:LU11, rskr. 1995/96:279
Ändring, SFS 1996:1142
Rubrik: Lag (1996:1142) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 1 kap 4 §, 8 kap 5, 13 §§, 10 kap 6 §, 11 kap 12 §, 13 kap 1 §; nya 1 kap 5, 6 §§, 9 kap 15, 16 §§
Ikraft: 1997‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1996/97:32, bet. 1996/97:LU3, rskr. 1996/97:56
Ändring, SFS 1997:367
Rubrik: Lag (1997:367) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 12 kap 6 §
Ikraft: 1997‑07‑01
Ändring, SFS 1997:457
Rubrik: Lag (1997:457) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 4 kap 3 §, 8 kap 13 §, 10 kap 6 §, 11 kap 7, 12 §§, 13 kap 1 §; ny 9 kap 17 §
Ikraft: 1997‑07‑01
Förarbeten: prop. 1996/97:114, bet. 1996/97:FiU26, rskr. 1996/97:214
Ändring, SFS 1997:533
Rubrik: Lag (1997:533) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 8 kap 13 §
Ikraft: 1997‑11‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:914
Rubrik: Lag (1997:914) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 2 §, 3 kap 6 §, 4 kap 1, 3 §§, 5 kap 1 §, 8 kap 13 §, 9 kap 7 §, 10 kap 2, 4 §§, 12 kap 4 §; ny 10 kap 2 a §
Ikraft: 1998‑01‑01
Förarbeten: prop. 1996/97:163, bet. 1997/98:LU3, rskr. 1997/98:28
Ändring, SFS 1998:768
Rubrik: Lag (1998:768) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 9 kap 15 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1998:1489
Rubrik: Lag (1998:1489) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 12 kap 11, 13 §§
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1999:124
Rubrik: Lag (1999:124) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 12 kap 9 §
Ikraft: 1999‑04‑01
Förarbeten: bet. 1998/99:JuU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:142
Ändring, SFS 1999:624
Rubrik: Lag (1999:624) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 8 kap 16 §
Ikraft: 2000‑01‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:66 En stärkt kommunal revision (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:KU30 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:210
Ändring, SFS 1999:1094
Rubrik: Lag (1999:1094) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: upph. 6 kap 7 §, 9 kap; ändr. 8 kap 13 §, 11 kap 12 §, 13 kap 1 §, 16 kap 2 §
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1998/99:130 Ny bokföringslag m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:LU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:50
Ändring, SFS 2000:33
Rubrik: Lag (2000:33) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §, 7 kap 14 §, 12 kap 1, 3, 8 §§
Ikraft: 2000‑03‑01
Förarbeten: prop. 1999/2000:23 Redovisning och aktiekapital i euro (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:LU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:127
Ändring, SFS 2000:493
Rubrik: Lag (2000:493) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 11 kap 4 §
Ikraft: 2000‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:1092
Rubrik: Lag (2000:1092) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 6 kap 5 §
Ikraft: 2001‑01‑01
Förarbeten: prop. 1999/2000:109 Ny insiderlagstiftning, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:JuU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:48
Ändring, SFS 2001:886
Rubrik: Lag (2001:886) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 8 kap 3, 5 §§
Ikraft: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 2001:1226
Rubrik: Lag (2001:1226) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 8 kap 13 §; ny 8 kap 13 a §
Ikraft: 2002‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:155
Rubrik: Lag (2002:155) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 4 kap 1 §
Ikraft: 2002‑04‑27
Förarbeten: prop. 2001/02:85 Utgivning av elektroniska pengar (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:FiU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:182
Ändring, SFS 2002:389
Rubrik: Lag (2002:389) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 8 kap. 13 §
Ikraft: 2003‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:693
Rubrik: Lag (2003:693) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 8 kap 8, 13 a §§
Ikraft: 2004‑01‑01
Förarbeten: prop. 2002/03:99 Det nya Skatteverket (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:SkU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2003:865
Rubrik: Lag (2003:865) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 11 kap 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 17, 18, 19 §§, rubr. närmast före 11 kap 5 §; nya 11 kap 4 a, 6 a, 6 b, 6 c, §§, 15 kap 7 §, rubr. närmast före 11 kap 6 b §
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:249
Rubrik: Lag (2004:249) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 15 kap 1 §
Ikraft: 2004‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:305
Rubrik: Lag (2004:305) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 4 kap 1, 3 §§, 10 kap 6 §
Ikraft: 2004‑07‑01
Ändring, SFS 2004:1184
Rubrik: Lag (2004:1184) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 8 kap 16 §, 13 kap 2 §
Ikraft: 2005‑01‑01
Förarbeten: prop. 2003/04:156 Skärpta regler mot penningtvätt (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2004/05:JuU7 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:70
Ändring, SFS 2005:555
Rubrik: Lag (2005:555) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: upph. 12 kap 9, 10, 11, 12, 13 §§
Ikraft: 2006‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2004/05:85 Ny aktiebolagslag (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2004/05:LU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:291
Ändring, SFS 2005:813
Rubrik: Lag (2005:813) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 12 kap 8 §
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2006:293
Rubrik: Lag (2006:293) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2006:400
Rubrik: Lag (2006:400) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 8 kap 7 §
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:596
Rubrik: Lag (2006:596) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 6 kap 4 §
Ikraft: 2006‑08‑18
Ändring, SFS 2006:705
Rubrik: Lag (2006:705) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 11 kap 20 §, 12 kap 6 §
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2006:868
Rubrik: Lag (2006:868) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 8 kap 5 §; ny 8 kap 18 §
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:870
Rubrik: Lag (2007:870) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 5 kap 4, 7 §§; ny 5 kap 8 §
Ikraft: 2008‑03‑01
Ändring, SFS 2008:3
Rubrik: Lag (2008:3) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: upph. 12 kap; ändr. 3 kap 4, 5 §§, 4 kap 1 §, 7 kap 12, 17 §§, 15 kap 4, 6 §§; nytt kap 12
Ikraft: 2008‑02‑15 överg.best.
CELEX-nr: 32004R0139 [ pdf ]
Ändring, SFS 2008:15
Rubrik: Lag (2008:15) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 6 kap 1, 2, 4, 15 §§
Ikraft: 2008‑02‑15
Ändring, SFS 2008:83
Rubrik: Lag (2008:83) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 5 kap 4 §, 15 kap 1 §; nya 1 kap 7 §, 16 kap 1 a §
Ikraft: 2008‑04‑01
Ändring, SFS 2008:596
Rubrik: Lag (2008:596) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 12 kap 12 §
Ikraft: 2008‑11‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:64
Rubrik: Lag (2009:64) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 13 kap. 2 §
Ikraft: 2009‑03‑15
Ändring, SFS 2009:435
Rubrik: Lag (2009:435) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 8 kap. 16 §
Ikraft: 2009‑06‑30
Ändring, SFS 2009:566
Rubrik: Lag (2009:566 ) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 8 kap. 3, 8, 13 §§; nya 6 kap. 4 a, 7, 7 a §§, 8 kap. 8 a, 10 a, 10 b §§
Ikraft: 2009‑07‑01 överg.best.
CELEX-nr: 32006L0043 [ pdf ]
Ändring, SFS 2010:835
Rubrik: Lag (2010:835) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 8 kap. 5 §, 13 kap. 2 §
Ikraft: 2010‑11‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1513
Rubrik: Lag (2010:1513) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 12 kap. 40 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1950
Rubrik: Lag (2010:1950) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 11 kap. 5, 6 §§
Ikraft: 2011‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:761
Rubrik: Lag (2011:761) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 4 kap. 1 §
Ikraft: 2011‑07‑01
Ändring, SFS 2011:895
Rubrik: Lag (2011:895) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 11 kap. 13 §, 15 kap. 7 §
Ikraft: 2011‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1327
Rubrik: Lag (2011:1327) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 8 kap. 13 §
Ikraft: 2012‑01‑01
Ändring, SFS 2013:219
Rubrik: Lag (2013:219) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 8 kap. 5 §
Ikraft: 2013‑06‑01
Ändring, SFS 2013:432
Rubrik: Lag (2013:432) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: upph. 16 kap. 1 a §
Ikraft: 2013‑07‑01
Ändring, SFS 2013:736
Rubrik: Lag (2013:736) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 7 kap. 7 §, 8 kap. 2, 6, 9, 17, 18 §§, 11 kap. 15 §, 12 kap. 18 §, 15 kap. 6 §
Ikraft: 2013‑11‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:541
Rubrik: Lag (2014:541) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 6 kap. 3, 4, 11 §§, 8 kap, 3, 4, 5 §§, 11 kap. 7 §, 15 kap. 6 §
Ikraft: 2014‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:840
Rubrik: Lag (2014:840) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 6 kap. 4 §
Ikraft: 2014‑08‑02
Ändring, SFS 2015:815
Rubrik: Lag (2015:815) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 4 kap. 1 §, 5 kap. 8 §, 11 kap. 12 §
Ikraft: 2016‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:1022
Rubrik: Lag (2015:1022) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: nya 11 kap. 21, 22 §§, rubr. närmast före 11 kap. 21 §
Ikraft: 2016‑02‑01
Ändring, SFS 2016:47
Rubrik: Lag (2016:47) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 5 kap. 4, 8 §§
Ikraft: 2016‑03‑01
Ändring, SFS 2016:108
Rubrik: Lag (2016:108) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: upph. 7 kap., 10 kap., 12 kap. 27, 28, 32 §§, rubr. närmast före 12 kap. 32 §; ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 1, 2 §§, 3 kap. 4, 5, 6 §§, 4 kap. 1 §, 5 kap. 1, 6 §§, 6 kap. 1, 3, 4, 6, 10, 12, 13, 14 §§, 8 kap. 13, 17 §§, 11 kap. 1, 12, 14, 15 §§, 12 kap. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 18, 20, 21, 22, 29, 30, 33, 43 §§, 13 kap. 3, 6 §§, 15 kap. 4, 6 §§, 16 kap. 1 §, rubr. närmast före 12 kap. 10, 14 §§; nya 7, 9, 10 kap., nya 1 kap. 1 a, 8 §§, 3 kap. 1 a, 3 a, 7, 8, 9, 10 §§, 4 kap. 4, 5, 6, 7 §§, 5 kap. 9, 10 §§, 6 kap. 6 a §, 11 kap. 2 a, 2 b §§, 12 kap. 3 a, 5 a, 5 b, 5 c §§, rubr. närmast före 11 kap. 2 a, 2 b §§, 12 kap. 3 a, 5 a §§
Ikraft: 2016‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:206
Rubrik: Lag (2016:206) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 15 kap. 6 §
Ikraft: 2016‑09‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:432
Rubrik: Lag (2016:432) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: upph. 6 kap. 4 a §, 8 kap. 10 a, 10 b §§; nuvarande 8 kap. 13 a § betecknas 8 kap. 13 d §; ändr. 6 kap. 7, 7 a §§, 8 kap. 3, 5, 8 a, 9, 10, 13, 18 §§; nya 8 kap. 1 a, 1 b, 13 a, 13 b, 13 c, 16 a §§
Ikraft: 2016‑06‑17 överg.best.
Ändring, SFS 2016:442
Rubrik: Lag (2016:442) om ändring i lagen (2016:108) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 8 kap. 13 § i 2016:108
Ändring, SFS 2016:639
Rubrik: Lag (2016:639) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 1 kap. 7 §
Ikraft: 2016‑07‑01
Ändring, SFS 2016:713
Rubrik: Lag (2016:713) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 6 kp. 5 §
Ikraft: 2016‑07‑03
Ändring, SFS 2016:951
Rubrik: Lag (2016:951) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 8 kap. 13 §
Ikraft: 2016‑12‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:1336
Rubrik: Lag (2016:1336) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 6 kap. 7 a §, 8 kap. 13 c §
Ikraft: 2017‑04‑01
Förarbeten: prop. 2016/17:1 Budgetpropositionen för 2017 (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], utg.omr. 24, bet. 2016/17:NU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2016/17:103 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2017:478
Rubrik: Lag (2017:478) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 11 kap. 19 §
Ikraft: 2017‑06‑26
Ändring, SFS 2017:633
Rubrik: Lag (2017:633) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 13 kap. 2 §
Ikraft: 2017‑08‑01
Ändring, SFS 2018:277
Rubrik: Lag (2018:277) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 3 kap. 9 §
Ikraft: 2018‑05‑25
Ändring, SFS 2018:673
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman