Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:530) om ändring i skollagen (2010:800)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:530) om ändring i skollagen (2010:800)

» Läs skollagen (2010:800) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:530 :
prop. 2013/14:188 Gymnasieingenjörsutbildning för konkurrenskraft och tillväxt (Utbildningsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:UbU20 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:315 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till skollagen (2010:800) och ändringar i lagen

Skollag (2010:800)
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2010‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:877
Rubrik: Lag (2010:877) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 22 kap. 11 §
Ikraft: 2010‑12‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1311
Rubrik: Lag (2010:1311) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 15 kap. 32 §, 22 kap. 7 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1997
Rubrik: Lag (2010:1997) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 15 kap. 22 §, 29 kap. 26 §; nya 10 kap. 6 a §, 15 kap. 8 a §, rubr. närmast före 15 kap. 8 a §
Ikraft: 2011‑02‑01
Ändring, SFS 2010:2022
Rubrik: Lag (2010:2022) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: nuvarande 13 kap. 15, 16, 17 §§ betecknas 13 kap. 22, 23, 24 §§; ändr. 3 kap. 13 §, 10 kap. 15, 16, 18, 19 §§, 11 kap. 19, 22 §§, 12 kap. 15, 16, 18 och 19 §§, 13 kap. 1 §, rubr. närmast före 13 kap. 15, 16, 17 §§ sätts närmast före 13 kap. 22, 23, 24 §; nya 13 kap. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 §§, rubr. närmast före 13 kap. 15, 16, 20, 21 §§
Ikraft: 2011‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:189
Rubrik: Lag (2011:189) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 1 kap. 12 §, 2 kap. 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24 §§, 3 kap. 16 §, 27 kap. 4, 5, 6 §§, 28 kap. 3, 4 §§, rubr. till 27 kap., rubr. närmast före 2 kap. 13 §, 27 kap. 1, 4 §§, 28 kap. 4 §; nya 2 kap. 16 a, 16 b §§, 27 kap. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 §§, rubr. närmast före 2 kap. 23 §, 27 kap. 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16 §§
Ikraft: 2011‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:876
Rubrik: Lag (2011:876) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 10 kap. 21 §, 11 kap. 1 §, 12 kap. 4, 21 §§, 15 kap. 32 §; nya 11 kap. 23 a §, 13 kap. 21 a §
Ikraft: 2011‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:877
Rubrik: Lag (2011:877) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 16 kap. 11 §; nya 16 kap. 11 a, 11 b §§
Ikraft: 2011‑07‑01
Ändring, SFS 2011:878
Rubrik: Lag (2011:878) om ändring i lagen (2010:2022) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 13 kap. 1 §
Ändring, SFS 2012:109
Rubrik: Lag (2012:109) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: upph. 18, 19 kap.; ändr. 7 kap. 3 §, 11 kap. 2 §, 15 kap. 5, 14 §§, 17 kap. 16 §, 20 kap. 6, 27, 28, 30 §§, 21 kap. 1, 5, 11, 16, 18, 20 §§, 22 kap. 21, 22, 24 §§, 28 kap. 5, 12, 13 §§, 29 kap. 24, 26, 27 §§, rubr. närmast före 21 kap. 5 §; nya 18, 19 kap., 7 kap. 5 a, 5, b, 21 kap. 5 a, 20 a, 20 b §§, bil. 4, 5
Ikraft: 2012‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:120
Rubrik: Lag (2012:120) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 15 kap. 33 §, 26 kap. 1 §; ny 26 kap. 28 §, rubr. närmast före 26 kap. 28 §
Ikraft: 2012‑04‑01
Ändring, SFS 2012:493
Rubrik: Lag (2012:493) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: nuvarande p 2, 3, 4, 5 övergångsbest. betecknas 4, 5, 6, 7; ändr. 3 kap. 16 §, p 1 ikrafttr.- och övergångsbest., de nya p 4, 5, 6, 7; nya p 2, 3, 6, 9 övergångsbest. till 2011:189
Ikraft: 2012‑06‑30 överg.best.
Ändring, SFS 2012:919
Rubrik: Lag (2012:919) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. p 5 övergångsbest. till 2011:189
Ikraft: 2013‑01‑01
Ändring, SFS 2012:958
Rubrik: Lag (2012:958) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 26 kap. 5 §
Ikraft: 2013‑06‑01
Ändring, SFS 2013:248
Rubrik: Lag (2013:248) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 10 kap. 5 §, 11 kap. 7 §, 12 kap. 5 §, 13 kap. 5 §; bil. 1
Ikraft: 2013‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:298
Rubrik: Lag (2013:298) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 28 kap. 8, 15 §§, 29 kap. 2, 3, 4 §§
Ikraft: 2013‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:530
Rubrik: Lag (2013:530) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: upph. 2 kap. 24 §, rubr. närmast före 2 kap. 24 §; ändr. 2 kap. 1, 16, 16 b, 22 §§, 18 kap. 32 §, 28 kap. 3 §
Ikraft: 2013‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:796
Rubrik: Lag (2013:796) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 10 kap. 12, 13 §§, 11 kap. 15, 16 §§, 12 kap. 1, 12, 13 §§, 13 kap. 12, 13 §§; nya 11 kap. 16 a §, 12 kap. 13 a §
Ikraft: 2013‑11‑19
Ändring, SFS 2013:823
Rubrik: Lag (2013:823) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 2 kap. 13, 15, 16, 16 b, 17, 20 §§, 3 kap. 16 §, 28 kap. 3 §
Ikraft: 2013‑12‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:417
Rubrik: Lag (2014:417) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 2 kap. 16, 16 b §§, 27 kap. 4 §, 28 kap. 3 §; ny 2 kap. 22 a §, rubr. närmast före 2 kap. 22 a §
Ikraft: 2014‑07‑01
Ändring, SFS 2014:422
Rubrik: Lag (2014:422) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: nuvarande 16 kap. 11 b §, betecknas 16 kap. 11 c §; ny 16 kap. 11 b §
Ikraft: 2014‑07‑01
Ändring, SFS 2014:456
Rubrik: Lag (2014:456) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 3 kap. 1, 8, 9 §§, 10 kap. 13 §, 11 kap. 16, 16 a §§, 12 kap. 13, 13 a §§, 13 kap. 13 §; ny 3 kap. 5 a §, rubr. närmast före 5 a §
Ikraft: 2014‑07‑01
Ändring, SFS 2014:458
Rubrik: Lag (2014:458) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 10, 17, 20 §§, 3 kap. 3 §, 10 kap. 7, 16, 34 §§, 11 kap. 10, 19, 33 §§, 12 kap. 7, 16 §§, 13 kap. 7, 17 §§, 15 kap. 19 §, 18 kap. 19 §; ny 2 kap. 8 a §, rubr. närmast före 2 kap. 8 a §
Ikraft: 2014‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:530
Rubrik: Lag (2014:530) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 1 kap. 12 §, 15 kap. 2, 5, 6, 7, 8, 11, 22, 25, 31 §§, 28 kap. 12, 13 §§; nytt 17 a kap.
Ikraft: 2014‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:775
Rubrik: Lag (2014:775) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 5 kap. 23 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2014:903
Rubrik: Lag (2014:903) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 9 kap. 22 §, 10 kap. 41 §, 11 kap. 40 §, 14 kap. 18 §, 15 kap. 34 §, 18 kap. 37 §, 24 kap. 7 §, 26 kap. 1, 2, 10, 13, 27 §§, 29 kap. 1, 19 §§; nya 2 kap. 5 a §, 26 kap. 9 a §, 29 kap. 19 a §, rubr. närmast före 26 kap. 9 a §, 29 kap. 19 a §
Ikraft: 2015‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:960
Rubrik: Lag (2014:960) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 1 kap. 8 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2014:1002
Rubrik: Lag (2014:1002) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 15 kap. 15 §, 18 kap. 15 §, 29 kap. 9 §, rubr. närmast före 29 kap. 9 §
Ikraft: 2015‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:1013
Rubrik: Lag (2014:1013) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 9 kap. 6, 18 §§, 10 kap. 9, 36 §§; nya 9 kap. 6 a §, 10 kap. 9 a §
Ikraft: 2014‑07‑22
Ändring, SFS 2015:73
Rubrik: Lag (2015:73) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: upph. 29 kap. 15, 16 §§, rubr. närmast före 29 kap. 15 §; ändr. 10 kap. 37 §, 11 kap. 36 §, 12 kap. 24 §, 16 kap. 52, §, 17 kap. 31, 35 §§, 19 kap. 45 §, 29 kap. 1, 17 §§
Ikraft: 2015‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:176
Rubrik: Lag (2015:176) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 10 kap. 25 §, 11 kap. 25 §, 16 kap. 43, 49 §§, 17 kap. 19 §, 19 kap. 35, 42 §§, 24 kap. 1, 8, 9, 16, 17, 20 §§, rubr. närmast före 19 kap. 43 §; nya 16 kap. 49 a §, 17 kap. 21 a, 26 a §§, 19 kap. 40 a, 42 a, 44 a §§
Ikraft: 2015‑07‑01
Ändring, SFS 2015:194
Rubrik: Lag (2015:194) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 23 kap. 1, 4 §§; ny 29 kap. 22 a §
Ikraft: 2015‑07‑01
Ändring, SFS 2015:246
Rubrik: Lag (2015:246) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 3 kap. 1, 5, 6, 8 §§, 10 kap. 5, 31 §§, 11 kap. 7, 30 §§, 12 kap. 5 §, 13 kap. 5 §, 17 kap. 3, 12 §§; nya 3 kap. 12 a, 12 b, 12 c, 12 d, 12 e, 12 f §§, rubr. närmast före 3 kap. 6, 7, 12 a, 12 b, 12 c, 12 e, 12 f §§
Ikraft: 2016‑01‑01
Ändring, SFS 2015:482
Rubrik: Lag (2015:482) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: upph. 22 kap.; nuvarande 20 kap. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, betecknas 20 kap. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 §§; ändr. 1 kap. 1, 12 §§, 2 kap. 2, 26 §§, 3 kap. 13 §, 4 kap. 16 §, 5 kap. 5, 17, 19, 22 §§, 20 kap. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 §§, de nya 20 kap. 37, 44 §§, 21 kap. 8 §, 23 kap. 2, 6, 8 §§, 24 kap. 1, 10, 11, 12, 13, 14 §§, 28 kap. 12 §, rubr. närmast före 20 kap. 3 §, 24 kap. 11 §; rubr. närmast efter nuvarande 20 kap. 23 § sätts närmast efter den nya 20 kap. 33 §, rubr. närmast före de nuvarande 20 kap. 24, 25, 30, 32, 34 §§ sätts närmast före de nya 20 kap. 34, 35, 40, 42, 44 §; nya 20 kap. 10 a, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 §§, 21 kap. 10 a §, rubr. närmast före 20 kap. 10 a, 24, 25, 28, 30, 31, 33 §§, 21 kap. 10 a §
Ikraft: 2016‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:798
Rubrik: Lag (2015:798) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ny 29 kap. 28 a §
Ikraft: 2016‑07‑01
Ändring, SFS 2015:802
Rubrik: Lag (2015:802) om lag om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 24 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 26 §§, 26 kap. 13 §, 28 kap. 2 §, 29 kap. 17 §, rubr. närmast före 24 kap. 2, 5 §§; nya 24 kap. 3 a, 4 a, 5 a, 6 a, 6 b §§, rubr. närmast före 24 kap. 3, 4, 6 §§
Ikraft: 2016‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:15
Rubrik: Lag (2016:15) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 2 kap. 21 §; ny 2 kap. 22 b §, rubr. närmast före 2 kap. 22 b §
Ikraft: 2016‑07‑01
Ändring, SFS 2016:151
Rubrik: Lag (2016:151) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 27 kap. 7 §; ny 2 kap. 24 §
Ikraft: 2016‑04‑15
Ändring, SFS 2016:550
Rubrik: Lag (2016:550) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 8 kap. 23 §, 9 kap. 21 §, 10 kap. 39 §, 11 kap. 38 §, 14 kap. 17 §, 16 kap. 54 §, 17 kap. 34 §, 19 kap. 47 §, 21 kap. 4 §, 25 kap. 13 §
Ikraft: 2016‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:553
Rubrik: Lag (2016:553) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 10 kap. 5 §, 11 kap. 7 §, 12 kap. 5 §, 13 kap. 5 §, bil. 1
Ikraft: 2016‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:761
Rubrik: Lag (2016:761) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 23 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 7 §§; nya 23 kap. 3 a, 3 b §§
Ikraft: 2016‑08‑01
Ändring, SFS 2016:911
Rubrik: Lag (2016:911) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 9 kap. 18 §, 10 kap. 36 §, 11 kap. 35 §
Ikraft: 2016‑11‑01
Ändring, SFS 2016:1184
Rubrik: Lag (2016:1184) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 20 kap. 16, 19, 21, 22, 23 §§; nya 20 kap. 19 a, 19 b, 19 c, 19 d, 19 e §§
Ikraft: 2017‑01‑01
Ändring, SFS 2017:174
Rubrik: Lag (2017:174) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ny 3 kap. 13 a §
Ikraft: 2017‑04‑01
Ändring, SFS 2017:570
Rubrik: Lag (2017:570) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 10 kap. 1, 3, 23, 39 §§, 23 kap. 5 §; nya 10 kap. 23 a, 23 b, 23 c, 23 d, 23 e, 23 f §§, 23 kap. 4 a §, rubr. närmast före 10 kap. 23 a §
Ikraft: 2017‑08‑01
Ändring, SFS 2017:582
Rubrik: Lag (2017:582) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 29 kap. 2 §
Ikraft: 2017‑08‑01
Ändring, SFS 2017:595
Rubrik: Lag (2017:595) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 20 kap. 29 §
Ikraft: 2018‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:620
Rubrik: Lag (2017:620) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: upph. 10 kap. 16 §, 12 kap. 16 §, bil. 1; nuvarande bil. 2, 3, 4, 5 betecknas bil. 1, 2, 3, 4; ändr. 3 kap. 12 §, 10 kap. 3, 4, 5, 15 §§, 11 kap. 4, 7, 19 §§, 12 kap. 3, 4, 5, 15 §§, 13 kap. 3, 4, 5, 16 §§, rubr. närmast före 10 kap. 3, 6 §§, 11 kap. 4, 9 §§, 12 kap. 3, 6 §§, 13 kap. 3 §
Ikraft: 2017‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:624
Rubrik: Lag (2017:624) om ändring i lagen (2017:620) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 10 kap. 3 § i 2017:620
Ändring, SFS 2017:759
Rubrik: Lag (2017:759) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 2 kap. 2, 3 §§, 4 kap. 15 §, 23 kap 1 §, 28 kap. 18 §, 29 kap. 19 §
Ikraft: 2018‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:892
Rubrik: Lag (2017:892) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 17 kap. 15 §
Ikraft: 2017‑11‑01
Ändring, SFS 2017:1104
Rubrik: Lag (2017:1104) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: nuvarande 13 kap. 21 a § betecknas 13 kap. 21 b §; ändr. 2 kap. 20 §, 3 kap. 5 a, 8 §§, 15 kap. 32 §, 20 kap. 21 §, 29 kap. 3, 12, 28 a §§; nya 10 kap. 20 a §, 12 kap. 20 a §, 13 kap. 21 a §, 15 kap. 25 a §, 20 kap. 37 a §
Ikraft: 2018‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:1112
Rubrik: Lag (2017:1112) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ny 1 kap. 5 a §
Ikraft: 2018‑01‑01
Ändring, SFS 2017:1115
Rubrik: Lag (2017:1115) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: upph. 9 kap. 4, 5 §§, 29 kap. 4 §, rubr. närmast före 9 kap. 4 §; ändr. 7 kap. 1, 3, 4, 10, 11, 12, 17, 21, 22, 23 §§, 8 kap. 3 §, 9 kap. 8, 12 §§, 28 kap. 5, 7, 8, 14, 15 §§, rubr. närmast före 7 kap. 4, 11 §§; nya 7 kap. 11 a, 11 b §§, 9 kap. 15 a, 15 b, 15 c, 15 d, 21 a §§, rubr. närmast före 9 kap. 15 b, 15 c, 15 d, 21 a §§
Ikraft: 2018‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:105
Rubrik: Lag (2018:105) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 16 kap. 11 a, 11 c §§; nya 10 kap. 8 a §, 12 kap. 8 a §, 19 kap. 10 a §, rubr. närmast före 10 kap. 8 a §, 12 kap. 8 a §
Ikraft: 2018‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:608
Rubrik: Lag (2018:608) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: nuvarande 2 kap. 8 a § betecknas 2 kap. 8 b §; ändr. 2 kap. 1 §, 7 kap. 1, 21, 22 §§, 26 kap. 17 §; ny 2 kap. 8 a §, 7 kap. 19 a §, rubr. närmast före 2 kap. 8 a §, 7 kap. 19 a §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:692
Rubrik: Lag (2018:692) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 29 kap. 6 §
Ikraft: 2019‑01‑01
Ändring, SFS 2018:749
Rubrik: Lag (2018:749) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: upph. 17 kap. 5, 9, 22, 31, 32, 33, 34 §§, rubr. närmast före 17 kap. 5, 17, 31 §§; ändr. 1, 3, 5 a, 8 §§, 15 kap. 11, 16, 33 §§, 16 kap. 5, 20, 30, 31, 33 §§, 17 kap. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26 a, 28, 29, 30, 35 §§, 18 kap. 1, 14, 16, 22 §§, 19 kap. 2, 21 §§, 28 kap. 5 §, 29 kap. 9, 26, 27 §§, rubr. ärmast före 17 kap. 7, 21, 35 §§, rubr. närmast före 17 kap. 18 § sätts närmast före 17 kap. 17 §; nya 3 kap. 12 g §, 15 kap. 19 a §, 17 kap. 14 a §, 18 kap. 19 a, 26 a §§, rubr. närmast före 3 kap. 12 g §, 15 kap. 19 a §, 17 kap. 6, 14 a §§, 18 kap. 19 a, 26 a §§
Ikraft: 2018‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:844
Rubrik: Lag (2018:844) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 29 kap. 10, 11 §§
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:1098
Rubrik: Lag (2018:1098) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: upph. 3 kap. 2, 5 §§, rubr. närmast före 3 kap. 2, 7 §§; nuvarande 3 kap. 3, 4, 5 a, 7, 8 §§ betecknas 3 kap. 2, 3, 5, 8, 7 §§; ändr. 3 kap. 1, 9, 12 j §§, de nya 3 kap. 2, 3, 5, 7 §§, 7 kap. 19 a §, 15 kap. 16 §, 18 kap. 16 §, 29 kap. 28 a §, rubr. närmast före 3 kap. 3, 4, 5 a, 8 §§ sätts närmast före de nya 3 kap. 2, 3, 5, 7 §§; nya 3 kap. 4, 4 a, 4 b §§, rubr. närmast före 3 kap. 4, 4 a, 4 b §§
Ikraft: 2019‑07‑01
Ändring, SFS 2018:1158
Rubrik: Lag (2018:1158) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: nuvarande 2 kap. 5 a § betecknas 2 kap. 6 a §; ändr. 2 kap. 5 §, 26 kap. 3, 4, 13, 14 §§; nya 2 kap. 5 a, 5 b, 5 c, 5 d §§
Ikraft: 2019‑01‑01
Ändring, SFS 2018:1303
Rubrik: Lag (2018:1303) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: nuvarande 3 kap. 12 g § betecknas 3 kap. 12 j §; ändr 2 kap. 9, 10, 11, 12, 17 §§, 3 kap. 1, 12 b, 12 d §§, 4 kap. 4 §, 6 kap. 10 §, 8 kap. 9 §, rubr. närmast före 2 kap. 9, 11 §§, rubr. närmast före 3 kap. 12 g § sätts närmast före 3 kap. 12 j §; nya 3 kap. 12 g, 12 h, 12 i §§, rubr. 3 kap. 12 g, 12 h, 12 i §§
Ikraft: 2018‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1354
Rubrik: Lag (2018:1354) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 1 kap. 12 §; nytt 26 a kap.
Ikraft: 2018‑08‑01
Ändring, SFS 2018:1368
Rubrik: Lag (2018:1368) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 25 kap. 1 §; nya 8 kap. 12 a §, 25 kap. 5 a §, rubr. närmast före 8 kap. 12 a §, 25 kap. 5 a §
Ikraft: 2019‑01‑01
Ändring, SFS 2019:410
Rubrik: Lag (2019:410) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 27 kap. 2 §
Ikraft: 2019‑07‑01
Ändring, SFS 2019:801
Rubrik: Lag (2019:801) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 4 kap. 13, 14, 17 §§, 10 kap. 35 §, 29 kap. 3 §
Ikraft: 2020‑01‑01
Ändring, SFS 2019:947
Rubrik: Lag (2019:947) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 2 kap. 3, 6 §§, 4 kap. 15 §, 15 kap. 14, 30, 31, 39, 40 §§, 16 kap. 48, 49, 49 a, 50 §§, 17 kap. 17, 18, 19, 21, 21 a, 23, 26 a §§, 18 kap. 13, 27, 29, 30 §§, 19 kap. 40, 40 a, 41, 42, 42 a, 43, 44 a §§, 20 kap. 18, 19 d, 22 §§, 21 kap. 15 §, 23 kap. 1, 5, 6, 8, 9 §§, 26 kap. 17 §, 28 kap. 5, 12 §§, 29 kap. 1, 6, 10, 26 §§, rubr. närmast före 2 kap. 3 §, 15 kap. 31 §, 17 kap. 18 §, 18 kap. 29 §, 28 kap. 5, 12 §§, 29 kap. 6 §
Ikraft: 2020‑01‑01
Ändring, SFS 2020:446
Rubrik: Lag (2020:446) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: upph. 21 kap.; ändr. 1 kap. 1, 12 §§, 2 kap. 2, 3, 13, 18, 20, 26 §§, 3 kap. 13 §, 4 kap. 16 §, 5 kap. 5, 17, 19, 22 §§, 15 kap. 14 §, 18 kap. 13 §, 20 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 10 a, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 35, 36, 37, 38, 40 §§, 23 kap. 2, 6, 8 §§, 24 kap. 10 §, 26 a kap. 5 §, 28 kap. 12 §, 29 kap. 3, 12 §§, bil. 1, rubr. närmast efter 20 kap. 9, 15 §§, rubr. närmast före 20 kap. 11, 20 §§; nya 20 kap. 11, a, 11 b, 11 c, 11 d, 20 a, 20 b, 20 c
Ikraft: 2020‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:447
Rubrik: Lag (2020:447) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 20 kap. 2, 5, 6, 35, 36, 40 §§
Ikraft: 2021‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:605
Rubrik: Lag (2020:605) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: upph. 23 kap., 29 kap. 22 a §; ändr. 1 kap. 3, 12 §§, 3 kap. 9 §, 5 kap. 6 §, 15 kap. 11 §, 18 kap. 11 §, 26 kap. 10 §, 28 kap. 2, 5, 12, 13 §§, 29 kap. 14 §; nya 21, 22, 23 kap., 3 kap. 11 a §, 10 kap. 7 a, 7 b §§, rubr. närmast före 3 kap. 11 a §, 10 kap. 7 a §
Ikraft: 2020‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:191
Rubrik: Lag (2021:191) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: upph. 3 kap. 13 a §; ändr. 10 kap. 13, 19 §§, 11 kap. 16, 19, 22 §§, 12 kap. 13, 19 §§, 13 kap. 13, 20 §§; nya 3 kap. 14 a, 14 b §§, 10 kap. 16 §, 12 kap. 16 §, 13 kap. 17 a §
Ikraft: 2021‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:452
Rubrik: Lag (2021:452) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: upph. 2 kap. 33 §, rubr. närmast före 2 kap. 32, 33 §§; nuvarande 2 kap. 32 § betecknas 2 kap. 33 §; ändr. 2 kap. 17, 21, 31, 34 §§, den nya 2 kap. 33 §, rubr. närmast före 2 kap. 31 §; nya 2 kap. 22 c, 32 §§, rubr. närmast före den nya 2 kap. 33 §
Ikraft: 2021‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:109
Rubrik: Lag (2022:109) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 20 kap. 1 §; nya 20 kap. 3 a, 4 a, 33 a, 33 b §§, rubr. närmast före 20 kap. 33 a §
Ikraft: 2022‑08‑01
Ändring, SFS 2022:115
Rubrik: Lag (2022:115) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 26 kap. 10, 15, 17, 18 §§, 28 kap. 2, 5 §§, rubr. närmast före 26 kap. 18 §; nya 26 kap. 14 a, 14 b, 14 c, 16 a, 16 b, 16 c, 16 d §§, rubr. närmast före 26 kap. 16 a §
Ikraft: 2022‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:146
Rubrik: Lag (2022:146) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: upph. 15 kap. 23 §; ändr. 3 kap. 2, 4, 5, 7, 10, 12 i §§, 7 kap. 5, 14, 15 §§, 10 kap. 12, 13, 19, 20, 21, 23 a §§, 11 kap. 15, 16, 16 a, 20, 22, 23, 23 a §§, 12 kap.12, 13, 13 a, 19, 20, 21 §§, 13 kap. 12, 13, 20, 21, 21 b §§, 15 kap. 24, 26 §§, 18 kap. 4, 23, 25, 26 a §§, 20 kap. 37, 38, 40 §§
Ikraft: 2022‑07‑01
Ändring, SFS 2022:147
Rubrik: Lag (2022:147) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 15 kap. 22, 24, 25 a §§, 16 kap. 21, 23, 24, 27, 28 §§, 17 a kap. 11, 12, 14 §§, 18 kap. 22, 23 §§, 19 kap. 4, 16, 22, 24, 25 §§, 20 kap. 1, 5, 6, 9, 19 e, 35, 37, 37 a, 39, 40, 44 §§, 21 kap. 6 §, rubr. närmast före 16 kap. 21 §, 17 a kap. 11 §, 19 kap. 22 §, 20 kap. 5 §; nya 15 kap. 22 a §, 18 kap. 22 a §, 20 kap. 5 a, 35 a, 35 b, 40 a, 40 b, 41 a §§
Ikraft: 2022‑07‑15 överg.best.
Ändring, SFS 2022:241
Rubrik: Lag (2022:241) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 25 kap. 1, 2, 7, 10, 11 §§, 26 kap. 4, 14 §§, 28 kap. 5 §, rubr. närmast efter 25 kap. 9 §; nya 25 kap. 2 a, 10 a, 10 b, 10 c §§
Ikraft: 2023‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:275
Rubrik: Lag (2022:275) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 16 kap. 3, 11, 18 §§, bil. 2
Ikraft: 2023‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:724
Rubrik: Lag (2022:724) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 3 kap. 7 §, 9 kap. 17 §, 10 kap. 35 §, 11 kap. 34 §, 15 kap. 33 §, 28 kap. 12 §, 29 kap. 26 §; nya 10 kap. 31 a, 31 b §§, 11 kap. 30 a, 30 b §§, rubr. närmast före 10 kap. 31 a §, 11 kap. 30 a §
Ikraft: 2022‑07‑02 överg.best.
Ändring, SFS 2022:730
Rubrik: Lag (2022:730) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 10 kap. 3, 23, 23 b §§, 21 kap. 4, 9 §§; ny 10 kap. 5 a §, rubr. närmast före 10 kap. 5 a §
Ikraft: 2022‑07‑01
Ändring, SFS 2022:833
Rubrik: Lag (2022:833) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: nuvarande 8 kap. 12 a § betecknas 8 kap. 12 b §; ändr. 8 kap. 12 §, rubr. närmast före 8 kap. 12 a § sätts närmast före 8 kap. 12 b §; nya 8 kap. 12 a, 14 a, 14 b, 14 c §§, rubr. närmast före 8 kap. 12 a, 14 a §§
Ikraft: 2022‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:912
Rubrik: Lag (2022:912) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 20 kap. 42, 43, 44 §§; ny 20 kap. 7 a §, rubr. närmast före 20 kap. 7 a §
Ikraft: 2023‑01‑01
Ändring, SFS 2022:940
Rubrik: Lag (2022:940) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: upph. 28 kap. 11 §, rubr. närmast före 28 kap. 11 §; ändr. 4 kap. 3, 4, 8 §§, 5 kap. 1, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19 , 20 , 21, 22, 23 §§, 26 kap. 10 §, 28 kap. 1, 2, 9 §§, rubr. närmast före 4 kap. 8 §, 5 kap. 6, 13, 21 §§, rubr. närmast efter 28 kap. 1 §, 28 kap. 11 §; nya 4 kap. 6 a §, 5 kap. 4 a, 4 b, 4 c, 4 d, 4 e, 21 a §§, 26 kap. 3 a, 3 b §§, rubr. närmast före 4 kap. 6 a §, 5 kap. 21 a §
Ikraft: 2022‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:1088
Rubrik: Lag (2022:1088) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: nuvarande 2 kap. 5 b, 5 c, 5 d §§ betecknas 2 kap. 6 b, 5 d, 5 e §§; ändr. 1 kap. 3, 7 §§, 2 kap. 5, 5 a §§, den nya 2 kap. 5 e §, 26 kap. 3, 4, 14 §§; nya 1 kap. 7 a, 7 b, 7 c, 7 d §§, 2 kap. 5 b, 5 c §§
Ikraft: 2023‑01‑02 överg.best.
Ändring, SFS 2022:1089
Rubrik: Lag (2022:1089) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: nuvarande 15 kap. 8 a § betecknas 15 kap. 8 b §; ändr. 2 kap. 5, 5 d §§, 15 kap. 1, 30 §§, 16 kap. 42, 50 §§, 17 kap. 23 §, 20 kap. 16, 19 d, 21 §§, 24 kap. 12 §, 28 kap. 12 §, rubr. närmast före 15 kap. 4 §, rubr. närmast före 15 kap. 8 a § sätts närmast före den nya 15 kap. 8 b §; nya 2 kap. 2 a, 2 b §§, 15 kap. 8 a, 30 a, 30 b, 31 a, 32 a §§, 20 kap. 6 a, 6 b, 16 a, 16 b, 21 a §§, 23 kap. 21 a §, rubr. närmast före 2 kap. 2 a §,15 kap. 32 a §, 20 kap. 6 a, 21 a §§
Ikraft: 2023‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:1104
Rubrik: Lag (2022:1104) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 9 kap. 15, 17 §§, 10 kap. 35 §, 11 kap. 34 §
Ikraft: 2023‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:1315
Rubrik: Lag (2022:1315) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: upph. 11 kap. 3 §, rubr. närmast före 11 kap. 3 §; ändr. 1 kap. 1, 3, 7 c,12 §§, 2 kap. 2, 3, 5, 6 a, 7, 13, 18, 20, 25, 27, 31, 36 §§, 3 kap. 3, 4, 4 b, 6, 10, 11, 12, 12 b, 12 i, 12 j, 13, 14 a, 14 b §§, 4 kap. 12, 16 §§, 5 kap. 4 d, 7, 8, 9, 12, 17, 19, 21 a §§, 7 kap. 1, 4, 5, 5 a, 5 b, 6, 8, 9, 11 a, 11 b, 15, 17, 21, 22 §§, 11 kap. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 19, 21, 23 a, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39 §§, 12 kap. 6, 8, 13 a, 14 §§, 14 kap. 2, 3, 10, 14 §§, 15 kap. 5, 14 §§, 17 kap. 16 §, 18 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 §§, 19 kap. 1, 3, 10, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 34, 36, 40, 41, 45 §§, 20 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 5 a, 6, 6 a, 7, 9, 10, 10 a §, 11 a, 12, 13, 15, 16, 16 b, 17, 18, 20 a, 21, 22, 23, 35, 35 a, 36, 38, 40, 40 a, 40 b §§, 21 kap. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 14 §§, 22 kap. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 14, 17, 18, 22, 23 §§, 23 kap. 7, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 23 §§, 24 kap. 8, 9, 17, 20 §§, 25 kap. 4 §, 26 kap. 5,10 §§, 26 a kap. 5 §, 28 kap. 12, 16 §§, 29 kap. 3, 8, 9, 12, 14, 19, 19 a, 21, 28 a §§, bil. 3, 4, rubr. till 11, 18, 19 kap., rubr. närmast före 7 kap. 5 §, 11 kap. 28 §, 18 kap. 28 §, 19 kap. 10, 22, 27 §§, 20 kap. 11, 20 §§, 21 kap. 6 §, 22 kap. 7 §, 23 kap. 13 §, rubr. närmast efter 11 kap. 23 a, 33 §§, 18 kap. 26 a, 33 §§, 19 kap. 33, 44 a §§, 20 kap. 9, 15 §§, 22 kap. 12 §; nya 7 kap. 11 c §, rubr. närmast före 7 kap. 11 c §
Ikraft: 2023‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:1316
Rubrik: Lag (2022:1316) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 7 kap. 11 c §
Ikraft: 2023‑07‑02
Ändring, SFS 2022:1317
Rubrik: Lag (2022:1317) om ändring i lagen (2022:147) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. p 3, 4, 5, 7, 8 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2022:147
Ikraft: 2023‑07‑02
Ändring, SFS 2022:1318
Rubrik: Lag (2022:1318) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 20 kap. 6 a §
Ikraft: 2025‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:1319
Rubrik: Lag (2022:1319) om ändring i lagen (2022:147) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. p 3 ikrafttr.- och övergångbest. till 2022:147
Ikraft: 2025‑01‑01
Ändring, SFS 2023:354
Rubrik: Lag (2023:354) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. bil. 1, 2, 3
Ikraft: 2023‑07‑15 överg.best.
Ändring, SFS 2023:393
Rubrik: Lag (2023:393) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 34 §§, 28 kap. 3 §, rubr. närmast före 2 kap. 34 §; nya 2 kap. 34 a, 34 b, 34, c, 34 d §§
Ikraft: 2025‑01‑01
Ändring, SFS 2023:689
Rubrik: Lag (2023:689) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 15 kap. 19 §, 18 kap. 19 §, 19 kap. 27 §
Ikraft: 2024‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2023:943
Rubrik: Lag (2023:943) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 10 kap. 4 §, 12 kap. 4 §, 13 kap. 4 §
Ikraft: 2024‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2023:951
Rubrik: Lag (2023:951) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: nuvarande 20 kap. 7 a, 8 §§ betecknas 20 kap. 8, 8 a §§; ändr. 1 kap. 3 §, 9 kap. 8 §, 10 kap. 10 §, 11 kap. 13 §, 12 kap. 10 §, 13 kap. 10 §, 15 kap. 17 §, 18 kap. 17 §, 20 kap. 7 §, rubr. närmast före 20 kap. 7 §, rubr. närmast före nuvarande 20 kap. 7 a, 8 §§ sätts närmast före nya 20 kap. 8, 8 a §§; nya 20 kap. 7 a, 7 b §§, rubr. närmast före 20 kap. 7 a, 7 b §§
Ikraft: 2024‑07‑01
Ändring, SFS 2024:89
Rubrik: Lag (2024:89) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 9 kap. 13, 15 c, 16 §§, 10 kap. 25, 33 §§, 11 kap. 25, 32 §§, 16 kap. 43, 49, 49 a §§, 17 kap. 1, 19, 21 a §§, 18 kap. 31 §, 19 kap. 1, 35, 40 a, 42, 42 a §§; ny 17 kap. 15 a §
Ikraft: 2024‑04‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman