Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:525) om ändring i häkteslagen (2010:611)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:525) om ändring i häkteslagen (2010:611)

» Läs häkteslagen (2010:611) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:525 :
prop. 2013/14:119 Elektronisk kommunikation och andra säkerhetsåtgärder vid psykiatrisk tvångsvård (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:SoU27 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:290 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till häkteslagen (2010:611) och ändringar i lagen

Häkteslag (2010:611)
Departement: Justitiedepartementet L5
Ikraft: 2011‑04‑01
Ändring, SFS 2014:525
Rubrik: Lag (2014:525) om ändring i häkteslagen (2010:611)
Omfattning: ändr. 5 kap. 2 §
Ikraft: 2014‑10‑01
Ändring, SFS 2014:815
Rubrik: Lag (2014:815) om ändring i häkteslagen (2010:611)
Omfattning: ändr. 5 kap. 2 §
Ikraft: 2014‑10‑02
Ändring, SFS 2016:931
Rubrik: Lag (2016:931) om ändring i häkteslagen (2010:611)
Omfattning: ändr. 3 kap. 4, 5, 6, 7, 8 §§, 6 kap. 2 §
Ikraft: 2016‑11‑27
Ändring, SFS 2017:125
Rubrik: Lag (2017:125) om ändring i häkteslagen (2010:611)
Omfattning: ny 8 kap. 2 a §, rubr. närmast före 8 kap. 2 a §
Ikraft: 2017‑04‑01
Ändring, SFS 2019:265
Rubrik: Lag (2019:265) om ändring i häkteslagen (2010:611)
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 §
Ikraft: 2019‑06‑11
Ändring, SFS 2021:289
Rubrik: Lag (2021:289) om ändring i häkteslagen (2010:611)
Omfattning: upph. 6 kap. 4 §; ny 2 kap. 5 a §, rubr. närmast före 2 kap. 5 a §
Ikraft: 2021‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:932
Rubrik: Lag (2022:932) om ändring i häkteslagen (2010:611)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft: 2022‑10‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman