Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2014:520) med instruktion för Statens energimyndighet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2014:520) med instruktion för Statens energimyndighet

» Läs förordningen (2014:520) med instruktion för Statens energimyndighet (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2014:520.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (2014:520) med instruktion för Statens energimyndighet

Förordning (2014:520) med instruktion för Statens energimyndighet
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet RSE
Ikraft: 2014‑07‑01
Förarbeten: EUTL140/2009 s16, EUTL295/2010 s1, EUTL345/2008 s75, EUTL285/2009 s10, EUTL153/2010 s1, EUTL265/2009 s9, EUTL39/2008 s1, EUTL114/2006 s64, EUTL315/2012 s1, EUTL122/2013 s1, EUTL140/2009 s136
CELEX-nr: 32009L0028 [ pdf ], 32010R0994 [ pdf ], 32008L0114 [ pdf ], 32009L0125 [ pdf ], 32009L0125 [ pdf ], 32010L0030 [ pdf ], 32009L0119 [ pdf ], 32008R0106 [ pdf ], 32006L0032 [ pdf ], 32012L0027 [ pdf ], 32013R0389 [ pdf ], 32009D0406
Ändring, SFS 2015:660
Rubrik: Förordning (2015:660) om ändring i förordningen (2014:520) med instruktion för Statens energimyndighet
Omfattning: upph. 25 §, rubr. närmast före 25 §
Ikraft: 2016‑01‑01
Ändring, SFS 2017:329
Rubrik: Förordning (2017:329) om ändring i förordningen (2014:520) med instruktion för Statens energimyndighet
Omfattning: ändr. 3 §; ny 4 a §
Ikraft: 2017‑06‑01
Ändring, SFS 2017:1270
Rubrik: Förordning (2017:1270) om ändring i förordningen (2014:520) med instruktion för Statens energimyndighet
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2018‑01‑01
Ändring, SFS 2018:1374
Rubrik: Förordning (2018:1374) om ändring i förordningen (2014:520) med instruktion för Statens energimyndighet
Omfattning: ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraft: 2018‑07‑05
Ändring, SFS 2019:148
Rubrik: Förordning (2019:148) om ändring i förordningen (2014:520) med instruktion för Statens energimyndighet
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2019‑04‑18
Ändring, SFS 2019:1304
Rubrik: Förordning (2019:1304) om ändring i förordningen (2014:520) med instruktion för Sta- tens energimyndighet
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2020‑01‑05
Förarbeten: direktiv 2009/28/EG [ pdf ]
Ändring, SFS 2020:1219
Rubrik: Förordning (2020:1219) om ändring i förordningen (2014:520) med instruktion för Statens energimyndighet
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2021‑01‑01
Ändring, SFS 2021:740
Rubrik: Förordning (2021:740) om ändring i förordningen (2014:520) med instruktion för Statens energimyndighet
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2021‑07‑16
Ändring, SFS 2022:557
Rubrik: Förordning (2022:557) om ändring i förordningen (2014:520) med instruktion för Statens energimyndighet
Omfattning: ändr. 2 §; ny 1 a §
Ikraft: 2022‑10‑01
Ändring, SFS 2022:1186
Rubrik: Förordning (2022:1186) om ändring i förordningen (2014:520) med instruktion för Statens energimyndighet
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2022‑07‑25
Ändring, SFS 2023:513
Rubrik: Förordning (2023:513) om ändring i förordningen (2014:520) med instruktion för Statens energimyndighet
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2023‑08‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman