Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2014:519) om ändring i förordningen (2009:1425) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2014:519) om ändring i förordningen (2009:1425) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

» Läs förordningen (2009:1425) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:519 :
EUTL39/2008 s16 CELEX-nr: 32008R0110 [ pdf ]

Ändringar i förordningen (2009:1425) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

Förordning (2009:1425) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Ikraft: 2010‑01‑01
Förarbeten: EUTL93/2006 s12
CELEX-nr: 32006R0510 [ pdf ]
Ändring, SFS 2014:519
Rubrik: Förordning (2014:519) om ändring i förordningen (2009:1425) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
Omfattning: ny 2 a §
Ikraft: 2014‑07‑01
Förarbeten: EUTL39/2008 s16
CELEX-nr: 32008R0110 [ pdf ]
Ändring, SFS 2017:489
Rubrik: Förordning (2017:489) om ändring i förordningen (2009:1425) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
Omfattning: ny 2 b §
Ikraft: 2017‑07‑01
Ändring, SFS 2019:710
Rubrik: Förordning (2019:710) om ändring i förordningen (2009:1425) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
Omfattning: upph. 12 §, rubr. närmast före 12 §; ändr. 1, 2, 6 §§
Ikraft: 2019‑12‑14
Ändring, SFS 2021:187
Rubrik: Förordning (2021:187) om ändring i förordningen (2009:1425) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
Omfattning: ändr. 5, 6, 8, 9, 10, 13, 15 §§, rubr. närmast före 9 §
Ikraft: 2021‑04‑01
Ändring, SFS 2021:303
Rubrik: Förordning (2021:303) om ändring i förordningen (2009:1425) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
Omfattning: ändr. 2 a §; ny 2 c §
Ikraft: 2021‑05‑25
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman