Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:515) om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:515) om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)

» Läs säkerhetsskyddslagen (1996:627) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:515 :
prop. 2013/14:203 Ansvaret för vissa säkerhetsfrågor vid statsministerns tjänstebostäder (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:JuU34 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:288 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till säkerhetsskyddslagen (1996:627) och ändringar i lagen

Säkerhetsskyddslag (1996:627)
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 1996‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1995/96:129 Säkerhetsskydd (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:JuU19, 1995/96:JuU23, rskr. 1995/96:232, 1995/96:277
Upphävd: 2019‑04‑01
Ändring, SFS 1998:625
Rubrik: Lag (1998:625) om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)
Omfattning: ändr. 12, 15, 21, 22 §§
Ikraft: 1998‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:78
Rubrik: Förordning (1999:78) om ikraftträdande av lagen (1998:625) om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1998:625 i övrigt
Ikraft: 1999‑04‑01
Ändring, SFS 1999:952
Rubrik: Lag (1999:952) om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)
Omfattning: upph. 3 §; ändr. 1, 4, 8, 31 §§
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 2000:434
Rubrik: Lag (2000:434) om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2000‑07‑01
Förarbeten: 1999/2000:TK2, bet. 1999/2000:KU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:214
Ändring, SFS 2003:156
Rubrik: Lag (2003:156) om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)
Omfattning: ändr. 6, 22 §§
Ikraft: 2003‑07‑01
Förarbeten: prop. 2002/03:38 Straffansvar för terroristbrott (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:JuU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:148
Ändring, SFS 2004:403
Rubrik: Lag (2004:403) om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2004‑07‑01
Ändring, SFS 2005:91
Rubrik: Lag (2005:91) om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2005‑04‑01
Förarbeten: prop. 2004/05:45 En ny sexualbrottslagstiftning (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2004/05:JuU16 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:164
Ändring, SFS 2006:347
Rubrik: Lag (2006:347) om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)
Omfattning: ändr. 11, 15, 20, 22, 23 §§
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2007:984
Rubrik: Lag (2007:984) om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2009:464
Rubrik: Lag (2009:464) om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)
Omfattning: ändr. 6, 25 §§
Ikraft: 2009‑06‑30
Ändring, SFS 2009:1021
Rubrik: Lag (2009:1021) om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2009‑12‑01
Ändring, SFS 2010:309
Rubrik: Lag (2010:309) om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2010‑07‑01
Ändring, SFS 2010:365
Rubrik: Lag (2010:365) om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)
Omfattning: ändr. 12, 21, 22 §§
Ikraft: 2012‑03‑01
Ändring, SFS 2014:515
Rubrik: Lag (2014:515) om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)
Omfattning: ny 32 a §, rubr. närmast före 32 a §
Ikraft: 2014‑09‑01
Ändring, SFS 2014:592
Rubrik: Lag (2014:592) om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2018:585
Omfattning: upph.
Ändring, SFS 2018:1702
Rubrik: (2018:1702) om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2019‑01‑01 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman