Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2014:511) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2014:511) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)

» Läs drivmedelsförordningen (2011:346) (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2014:511.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i drivmedelsförordningen (2011:346)

Drivmedelsförordning (2011:346)
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet
Ikraft: 2011‑05‑01
Förarbeten: EUTL140/2009 s88, EGTL350/1998 s58
CELEX-nr: 31998L0070 [ pdf ], 32009L0030 [ pdf ]
Ändring, SFS 2012:395
Rubrik: Förordning (2012:395) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)
Omfattning: ändr. 1, 3, 12 §§; ny 6 a §
Ikraft: 2012‑07‑01
Förarbeten: EUTL285/2009 s36, EUTL147/2011 s15, EGTL204/1998 s37, EUTL363/2006 s81, EGTL350/1998 s58
CELEX-nr: 32009L0126 [ pdf ], 32011L0063 [ pdf ], 31998L0034 [ pdf ], 32006L0096 [ pdf ], 31998L0070 [ pdf ]
Ändring, SFS 2014:511
Rubrik: Förordning (2014:511) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2014‑07‑01
Ändring, SFS 2014:538
Rubrik: Förordning (2014:538) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)
Omfattning: ändr. 1, 12 §§
Ikraft: 2014‑08‑01
Ändring, SFS 2015:564
Rubrik: Förordning (2015:564) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2015‑10‑13
Ändring, SFS 2017:904
Rubrik: Förordning (2017:904) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)
Omfattning: ändr. 1, 7, 9, 10, 11, 13, 14 §§, rubr. närmast före 7, 9 §§
Ikraft: 2017‑11‑01
Ändring, SFS 2017:1298
Rubrik: Förordning (2017:1298) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2018‑01‑09
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/1513 [ pdf ]
Ändring, SFS 2018:1517
Rubrik: Förordning (2018:1517) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)
Omfattning: ändr. 1, 13, 14 §§; nya 2 a, 11 a, 11 b, 11 c, 15 §§, rubr. närmast före 11 a, 15 §§
Ikraft: 2020‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:123
Rubrik: Förordning (2019:123) om ändring i förordningen (2018:1517) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)
Omfattning: ändr. 11 a, 13 §§ i 2018:1517, ikrafttr.best. till 2018:1517
Ändring, SFS 2020:210
Rubrik: Förordning (2020:210) om ändring i förordningen (2019:123) om ändring i förordningen (2018:1517) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)
Omfattning: ändr. 11 a § i 2019:123, ikrafttr.best. till 2018:1517
Ändring, SFS 2022:1177
Rubrik: Förordning (2022:1177) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)
Omfattning: ny 14 a §
Ikraft: 2022‑07‑25
Ändring, SFS 2024:181
Rubrik: Förordning (2024:181) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)
Omfattning: ändr. 1, 12 §§
Ikraft: 2024‑05‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman