Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Svavelförordning (2014:509)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Svavelförordning (2014:509)

» Läs svavelförordning (2014:509) (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2014:509.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i svavelförordningen (2014:509)

Svavelförordning (2014:509)
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet
Ikraft: 2014‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: direktiv 1999/32/EG [ pdf ]
Ändring, SFS 2016:772
Rubrik: Förordning (2016:772) om ändring i svavelförordningen (2014:509)
Omfattning: ändr. 41 §
Ikraft: 2016‑09‑18
Ändring, SFS 2018:635
Rubrik: Förordning (2018:635) om ändring i svavelförordningen (2014:509)
Omfattning: ändr. 47 §
Ikraft: 2018‑09‑03
Ändring, SFS 2020:653
Rubrik: Förordning (2020:653) om ändring i svavelförordningen (2014:509)
Omfattning: ändr. 39 §
Ikraft: 2020‑08‑01
Ändring, SFS 2023:127
Rubrik: Förordning (2023:127) om ändring i svavelförordningen (2014:509)
Omfattning: ändr. 1, 11, 20, 23, 24, 28, 29, 31, 34, 38, 40, 43, 44 §§; nya 9 a, 23 a §§, bil. 4
Ikraft: 2023‑05‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman