Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2014:504) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2014:504) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)

» Läs försäkringsrörelseförordningen (2011:257) (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2014:504.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)

Försäkringsrörelseförordning (2011:257)
Departement: Finansdepartementet FPM
Ikraft: 2011‑04‑01 överg.best.
Förarbeten: EUTL29/2004 s1, EGTL294/2001 s1, EUTL207/2003 s1
CELEX-nr: 32004R0139 [ pdf ], 32001R2157 [ pdf ], 32003R1435 [ pdf ]
Ändring, SFS 2012:62
Rubrik: Förordning (2012:62) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)
Omfattning: ändr. 4 kap. 16 §
Ikraft: 2012‑04‑01
Ändring, SFS 2012:203
Rubrik: Förordning (2012:203) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)
Omfattning: ändr. 4 kap. 6, 16 §§
Ikraft: 2012‑05‑15
Förarbeten: EUTL331/2010 s120
CELEX-nr: 32010L0078 [ pdf ]
Ändring, SFS 2013:677
Rubrik: Förordning (2013:677) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 17 §§, 3 kap. 11, 13 §§, 6 kap. 1 §
Ikraft: 2013‑07‑15
Ändring, SFS 2014:157
Rubrik: Förordning (2014:157) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)
Omfattning: ändr. 4 kap. 15 §
Ikraft: 2014‑05‑01
Förarbeten: EUTL156/2012 s1–9
CELEX-nr: 32012L0017 [ pdf ]
Ändring, SFS 2014:504
Rubrik: Förordning (2014:504) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)
Omfattning: ändr. 7 kap. 2 §; ny 7 kap. 2 a §
Ikraft: 2014‑08‑01
Ändring, SFS 2015:130
Rubrik: Förordning (2015:130) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)
Omfattning: ändr. 4 kap. 34 §
Ikraft: 2015‑07‑01
Ändring, SFS 2015:707
Rubrik: Förordning (2015:707) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)
Omfattning: upph. 3 kap. 15 §, 7 kap. 3 §, rubr. närmast före 3 kap. 15 §, 7 kap. 3 §; ändr. 2 kap. 13, 14 §§, 3 kap. 1, 2, 4, 22 §§, 4 kap. 6, 21, 30 §§, 7 kap. 2, 5 §§; ny 7 kap. 3 §
Ikraft: 2016‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:80
Rubrik: Förordning (2016:80) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)
Omfattning: ändr. 4 kap. 18 §
Ikraft: 2016‑03‑01
Ändring, SFS 2016:328
Rubrik: Förordning (2016:328) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)
Omfattning: ändr. 3 kap. 2, 4, 16, 27 §§, 4 kap. 23, 27 §§
Ikraft: 2016‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:591
Rubrik: Förordning (2016:591) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)
Omfattning: ändr. 3 kap. 8, 10 §§, 4 kap. 37 §, 7 kap. 1 §
Ikraft: 2016‑07‑01
Ändring, SFS 2018:340
Rubrik: Förordning (2018:340) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)
Omfattning: upph. 4 kap. 10, 12, 13 §§, rubr. närmast före 4 kap. 10, 12 §§; ändr. 4 kap. 5, 7, 11 §§
Ikraft: 2018‑05‑25
Ändring, SFS 2018:761
Rubrik: Förordning (2018:761) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)
Omfattning: ändr. 3 kap. 2, 3, 4, 5, 14, 16, 23, 27 §§, 4 kap. 4, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 33, 37, 39 §§, 5 kap. 2 §, 7 kap. 4 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:1759
Rubrik: Förordning (2018:1759) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)
Omfattning: ny 7 kap. 7 §, rubr. närmast före 7 kap. 7 §
Ikraft: 2019‑09‑01
Ändring, SFS 2018:1839
Rubrik: Förordning (2018:1839) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)
Omfattning: ändr. 3 kap. 25 §, 4 kap. 16, 30, 32, 33, 37, 38 §§
Ikraft: 2019‑01‑01
Ändring, SFS 2019:820
Rubrik: Förordning (2019:820) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)
Omfattning: upph. 7 kap. 6 §, rubr. närmast före 7 kap. 6 §; ändr. 1 kap. 1, 2 §§, 2 kap. 2, 5, 6 §§, 4 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 37 §§, 7 kap. 1, 2, 2 a, 5 §§, rubr. närmast före 4 kap. 17, 22, 26, 30 §§, 7 kap. 5 §; nya 1 kap. 5 §, 2 kap. 5 a §, 3 kap. 23 a §, 4 kap. 16 a §, rubr. närmast före 1 kap. 5 §, 3 kap. 23 a §
Ikraft: 2019‑12‑15 överg.best.
Förarbeten: direktiv (EU) 2016/2341 [ pdf ]
Ändring, SFS 2020:410
Rubrik: Förordning (2020:410) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 3 kap. 27 §, 5 kap. 2 §, 7 kap. 5 §
Ikraft: 2020‑07‑01
Ändring, SFS 2020:663
Rubrik: Förordning (2020:663) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)
Omfattning: ändr. 7 kap. 2, 2 a §§
Ikraft: 2020‑08‑01
Ändring, SFS 2020:997
Rubrik: Förordning (2020:997) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)
Omfattning: ändr. 4 kap. 35 §
Ikraft: 2021‑01‑01
Ändring, SFS 2021:463
Rubrik: Förordning (2021:463) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)
Omfattning: nya 1 kap. 6 §, rubr. närmast före 1 kap. 6 §
Ikraft: 2021‑06‑30
Förarbeten: direktiv 2009/138/EG [ pdf ]
Ändring, SFS 2022:1290
Rubrik: Förordning (2022:1290) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)
Omfattning: ändr. 4 kap. 15, 17 §§, rubr. närmast före 4 kap. 41 §; nya 4 kap. 14 a, 21 a, 21 b, 21 c, 41 a §§
Ikraft: 2022‑08‑01
Förarbeten: direktiv (EU) 2017/1132 [ pdf ]
Ändring, SFS 2022:1861
Rubrik: Förordning (2022:1861) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)
Omfattning: upph. 2 kap. 17 §, rubr. närmast före 2 kap. 17 §; ändr. 2 kap. 15, 16 §§, 4 kap. 21, 37, 40 §§, rubr. närmast före 2 kap. 16 §, rubr. närmast efter 2 kap. 14 §; nya 2 kap. 15 a, 16 a, 16 b, 17 §§
Ikraft: 2023‑01‑31
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman