Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2014:497) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2014:497) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

» Läs förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2014:497.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Förordning (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Departement: Finansdepartementet B
Ikraft: 2004‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:708
Rubrik: Förordning (2004:708) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ny 1 kap 2 a §
Ikraft: 2004‑10‑08
Ändring, SFS 2005:566
Rubrik: Förordning (2005:566) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: upph. 5 kap 1 §; ändring 1 kap 2, 3 §§, 3 kap 1, 2, 3, 20, 23, 24, 25 §§, 4 kap 12, 15, 16, 20, 23, 24, 25, 26, 27 §§, 29, 30, 31 §§; ny 2 kap 5 a, rubr. närmast före 2 kap 6 § sätts närmast före 2 kap 5 a §
Ikraft: 2006‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: EUTL24/2004 s1
CELEX-nr: 32004R0139 [ pdf ]
Ändring, SFS 2005:965
Rubrik: Förordning (2005:965) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 5 kap 2 §
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2005:966
Rubrik: Förordning (2005:966) om ändring i förordningen (2005:566) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 2 kap 5 a §, 3 kap 3 § i 2005:566
Förarbeten: EUTL24/2004 s1
CELEX-nr: 32004R0139 [ pdf ]
Ändring, SFS 2006:505
Rubrik: Förordning (2006:505) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 3 kap 2 §
Ikraft: 2006‑07‑01
Förarbeten: EUTL221/2003 s13
CELEX-nr: 32003L0058 [ pdf ]
Ändring, SFS 2006:917
Rubrik: Förordning (2006:917) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: upph. 1 kap 2 a §; nya 1 a, 1 b kap
Ikraft: 2006‑08‑18
Förarbeten: EUTL207/2003 s 1
CELEX-nr: 32003R1435 [ pdf ]
Ändring, SFS 2006:1535
Rubrik: Förordning (2006:1535) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ny 1 kap 7 §, rubr. närmast före 1 kap 7 §
Ikraft: 2007‑02‑01
Ändring, SFS 2007:339
Rubrik: Förordning (2007:339) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ny 1 kap 8 §
Ikraft: 2007‑07‑01
Ändring, SFS 2007:1468
Rubrik: Förordning (2007:1468) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 1 kap 5 §, 3 kap 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 §§, 4 kap 6, 12, 30, 31 §§, rubr. närmast före 1 kap 4 §; nya 1 kap 5 a §, 3 kap 2 a, 2 b, 2 c, 27 §§, 4 kap 8 a, 20 a, 25 a, 33 §§, 5 kap 3 §, rubr. närmast före 3 kap 27 §, 4 kap 25 a §
Ikraft: 2008‑03‑01
Förarbeten: EGTL24/2004 s1
CELEX-nr: 32004R0139 [ pdf ]
Ändring, SFS 2008:23
Rubrik: Förordning (2008:23) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §; nya 1 kap 2 a §, 2 kap 5 b §
Ikraft: 2008‑02‑15 överg.best.
Ändring, SFS 2008:609
Rubrik: Förordning (2008:609) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 2 kap 5 a §, 3 kap 20, 23 §§
Ikraft: 2008‑11‑01 överg.best.
Förarbeten: EUTL24/2004 s1
CELEX-nr: 32004R0139 [ pdf ]
Ändring, SFS 2008:741
Rubrik: Förordning (2008:741) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: upph. 4 kap 32 §; ändr. 3 kap 8 §, 4 kap 29 §
Ikraft: 2008‑10‑01
Ändring, SFS 2009:592
Rubrik: Förordning (2009:592) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: nya 2 kap. 8, 9, 10, 11, 12, rubr. närmast före 2 kap. 8 §
Ikraft: 2009‑07‑01
Förarbeten: EUTL177/2006 s1, EUTL247/2007 s1
CELEX-nr: 32006L0048 [ pdf ], 32007L0044 [ pdf ]
Ändring, SFS 2009:717
Rubrik: Förordning (2009:717) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 1 kap. 2, 2 a §§, 1 b kap. 15, 16 §§ samt 4 kap. 29, 30, 33 §§
Ikraft: 2009‑07‑15 överg.best.
Ändring, SFS 2011:835
Rubrik: Förordning (2011:835) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 5 kap. 2 §
Ikraft: 2011‑07‑01
Ändring, SFS 2011:988
Rubrik: Förordning (2011:988) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: upph. 4 kap. 28 §; ny 4 kap. 32 §
Ikraft: 2011‑10‑01
Ändring, SFS 2012:61
Rubrik: Förordning (2012:61) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ny 4 kap. 15 a §
Ikraft: 2012‑04‑01
Ändring, SFS 2012:200
Rubrik: Förordning (2012:200) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ny 1 kap. 9 §, rubr. närmast före 1 kap. 9 §
Ikraft: 2012‑05‑15
Förarbeten: EUTL331/2010 s120, EUTL177/2006 s1
CELEX-nr: 32010L0078 [ pdf ], 32006L0048 [ pdf ]
Ändring, SFS 2013:596
Rubrik: Förordning (2013:596) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 2 kap. 11 §
Ikraft: 2013‑07‑22
Ändring, SFS 2013:676
Rubrik: Förordning (2013:676) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 1 kap. 2, 4 §§
Ikraft: 2013‑07‑15
Ändring, SFS 2014:156
Rubrik: Förordning (2014:156) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ny 4 kap. 14 a §
Ikraft: 2014‑05‑01
Förarbeten: EUTL156/2012 s1–9
CELEX-nr: 32012L0017 [ pdf ]
Ändring, SFS 2014:497
Rubrik: Förordning (2014:497) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 5 kap. 2 §; ny 5 kap. 2 a §
Ikraft: 2014‑08‑01
Ändring, SFS 2014:995
Rubrik: Förordning (2014:995) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 1 kap. 7, 9 §§, 5 kap. 2, 2 a §§; ny 1 kap. 9 a §
Ikraft: 2014‑08‑02
Ändring, SFS 2015:127
Rubrik: Förordning (2015:127) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 3 kap. 27 §
Ikraft: 2015‑07‑01
Ändring, SFS 2015:1036
Rubrik: Förordning (2015:1036) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 5 kap. 2 §; nya 1 kap. 9 b, 10, 11 §§, rubr. närmast före 1 kap. 10 §
Ikraft: 2016‑02‑01
Förarbeten: direktiv 2014/59/EU [ pdf ]
Ändring, SFS 2016:75
Rubrik: Förordning (2016:75) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 4 kap. 20 §
Ikraft: 2016‑03‑01
Ändring, SFS 2016:326
Rubrik: Förordning (2016:326) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 2 kap. 5 b §
Ikraft: 2016‑07‑01
Ändring, SFS 2016:347
Rubrik: Förordning (2016:347) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: nuvarande 5 kap. 2 a § betecknas 5 kap. 2 b §; ändr. 5 kap. 2 §, den nya 5 kap. 2 b §; ny 5 kap. 2 a §
Ikraft: 2016‑05‑01
Ändring, SFS 2016:585
Rubrik: Förordning (2016:585) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 a §, 3 kap. 2 a, 2 c §§, 4 kap. 29 §, 5 kap. 3 §
Ikraft: 2016‑07‑01
Ändring, SFS 2017:1344
Rubrik: Förordning (2017:1344) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 5 kap. 2, 2 a §§
Ikraft: 2018‑02‑01
Ändring, SFS 2018:334
Rubrik: Förordning (2018:334) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: upph. 4 kap. 7, 8 a, 9 §§; ändr. 1 kap. 1 §, 4 kap. 3, 4, 8, 25 a §§
Ikraft: 2018‑05‑25
Ändring, SFS 2018:766
Rubrik: Förordning (2018:766) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 a §, 2 kap. 5 b §, 3 kap. 1, 2, 3 §§
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:1402
Rubrik: Förordning (2018:1402) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 5 kap. 2, 2 b §§
Ikraft: 2018‑08‑01
Ändring, SFS 2018:1755
Rubrik: Förordning (2018:1755) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ny 5 kap. 4 §
Ikraft: 2019‑09‑01
Ändring, SFS 2018:1828
Rubrik: Förordning (2018:1828) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 2 kap. 7 §, 3 kap. 26 §, 4 kap. 10, 15, 19, 23, 25 a, 26, 29, 30, 31 §§, rubr. närmast 2 kap. 7 §, 3 kap. 26 §
Ikraft: 2019‑01‑01
Ändring, SFS 2020:678
Rubrik: Förordning (2020:678) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: upph. 1 b kap., 3 kap. 7, 11 §§; ändr. 1 kap. 2, 2 a, 3, 4 §§, 1 a kap. 2 §, 2 kap. 1, 3, 4, 5 a, 6 §§, 3 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26 §§, 4 kap. 12, 18, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 32 a, 33 §§, 5 kap. 2 §, rubr. 1 a kap., rubr. närmast före 3 kap. 3, 4, 5, 12, 13, 15, 26 §§; nya 1 a kap. 3 §, 4 kap. 32 a §
Ikraft: 2021‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:996
Rubrik: Förordning (2020:996) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 4 kap. 27 §
Ikraft: 2021‑01‑01
Ändring, SFS 2020:1216
Rubrik: Förordning (2020:1216) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 1 kap. 7, 9 §§, 2 kap. 2 §, rubr. närmast före 1 kap. 7 §
Ikraft: 2020‑12‑29
Förarbeten: direktiv 2013/36/EU [ pdf ]
Ändring, SFS 2021:505
Rubrik: Förordning (2021:505) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 1 kap. 7 §
Ikraft: 2021‑06‑26
Förarbeten: direktiv (EU) 2019/2034 [ pdf ]
Ändring, SFS 2022:805
Rubrik: Förordning (2022:805) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 1 kap. 10 §
Ikraft: 2022‑07‑08
Förarbeten: direktiv (EU) 2019/2162 [ pdf ]
Ändring, SFS 2022:1288
Rubrik: Förordning (2022:1288) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: nuvarande 4 kap. 25 a § betecknas 4 kap. 25 d §; ändr. 4 kap. 14 a, 16 §§, rubr. närmast före nuvarande 4 kap. 25 a § sätts närmast före 4 kap 25 d §; nya 4 kap. 14 b, 25 a, 25 b, 25 c, 32 b §§
Ikraft: 2022‑08‑01
Förarbeten: direktiv (EU) 2017/1132 [ pdf ]
Ändring, SFS 2022:1387
Rubrik: Förordning (2022:1387) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 5 kap. 2 §
Ikraft: 2022‑10‑01
Ändring, SFS 2022:1860
Rubrik: Förordning (2022:1860) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 1 kap. 2, 2 a §§, 2 kap. 5 a §, 4 kap. 29, 33 §§, rubr. närmast före 2 kap. 5 a §; nya 2 kap. 5 c, 5 d, 5 e, 5 f §§
Ikraft: 2023‑01‑31
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman