Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:490) om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:490) om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar

» Läs lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:490 :
prop. 2013/14:161 En databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:FiU31 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:275 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till och ändringar i lagen

Lag (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar
Departement: Finansdepartementet B
Ikraft: 2007‑02‑01
Förarbeten: prop. 2006/07:5 Nya kapitaltäckningsregler (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2006/07:FiU7 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2006/07:10 [ pdf|Ikon för riksdagen ] EUTL177/2006 s1, EUTL177/2006 s201, EGTL294/2001 s1, EUTL207/2003 s1, EGTL243/2002 s1
CELEX-nr: 32006L0048 [ pdf ], 32006L0049 [ pdf ], 32001R2157 [ pdf ], 32003R1435 [ pdf ], 32002R1606 [ pdf ]
Upphävd: 2014‑08‑02
Ändring, SFS 2007:570
Rubrik: Lag (2007:570) om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar
Omfattning: ändr. 1 kap 3, 10 §§, 2 kap 2, 8, 9 §§, 4 kap 8 §, 5 kap 3 §, 6 kap 4, 7 §§, 9 kap 5 §
Ikraft: 2007‑11‑01
Förarbeten: prop. 2006/07:115 Ny lag om värdepappersmarknaden (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2006/07:FiU25 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2006/07:211 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL177/2006 s201, EUTL177/2006 s1
CELEX-nr: 32006L0049 [ pdf ], 32006L0048 [ pdf ]
Ändring, SFS 2009:364
Rubrik: Lag (2009:364) om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §
Ikraft: 2009‑07‑01
Förarbeten: prop. 2008/09:155 Förvärv av kvalificerade innehav i finansiella företag, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2008/09:FiU32 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2008/09:225 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL177/2006 s1, EUTL247/2007 s1, EUTL177/2006 s201, EUTL76/2008 s54
CELEX-nr: 32006L0048 [ pdf ], 32007L0044 [ pdf ], 32006L0049 [ pdf ], 32008L0023 [ pdf ]
Ändring, SFS 2010:763
Rubrik: Lag (2010:763) om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §
Ikraft: 2010‑08‑01
Ändring, SFS 2011:752
Rubrik: Lag (2011:752) om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 2 kap. 4 §, 3 kap. 2 §, 4 kap. 2, 12 §§, 7 kap. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§, 8 kap. 2, 3 §§, 9 kap. 2, 7, 10 §§, 10 kap. 3, 4, 9, 12, 15 §§, 11 kap. 3 §, 12 kap. 4 §, 13 kap. 1 §; nya 7 kap. 1 a §, 7 a kap., 10 kap. 6 a, 6 b, 6 c, 6 d §§, rubr. närmast före 10 kap. 6 a §
Ikraft: 2011‑06‑30 överg.best.
Förarbeten: prop. 2010/11:110 Ändrade kapitaltäckningsregler (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2010/11:FiU40 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2010/11:273 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL177/2006 s1, EUTL177/2006 s201, EUTL331/2010 s120, EUTL302/2009 s1, EGTL243/2002 s1
CELEX-nr: 32006L0048 [ pdf ], 32006L0049 [ pdf ], 32010L0078 [ pdf ], 32009R1060 [ pdf ], 32002R1606 [ pdf ]
Ändring, SFS 2011:772
Rubrik: Lag (2011:772) om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §
Ikraft: 2011‑07‑01
CELEX-nr: 32010L0078 [ pdf ]
Ändring, SFS 2011:884
Rubrik: Lag (2011:884) om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §
Ikraft: 2011‑12‑31
Förarbeten: prop. 2010/11:135 Investeringsfondsfrågor (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2010/11:FiU38 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2010/11:315 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL177/2006 s1, EUTL329/2010 s3
CELEX-nr: 32006L0048 [ pdf ], 32010L0076 [ pdf ]
Ändring, SFS 2012:196
Rubrik: Lag (2012:196) om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar
Omfattning: ändr. 10 kap. 6, 6 b, 9 §§, 11 kap. 2, 3 §§; ny 10 kap. 9 a §
Ikraft: 2012‑05‑15
CELEX-nr: 32010L0078 [ pdf ]
Ändring, SFS 2013:578
Rubrik: Lag (2013:578) om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar
Omfattning: ändr.1 kap. 1 §, 9 kap. 6 §
Ikraft: 2013‑07‑22
Ändring, SFS 2013:671
Rubrik: Lag (2013:671) om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar
Omfattning: ändr. 1 kap. 3, 4 §§, 4 kap. 8 §, 6 kap. 7 §, 7 a kap. 4 §, 9 kap. 1, 2, 3, 6, 7, 13 §§, 10 kap. 2, 3, 5, 6 a, 6 b, 6 d, 7, 12 §§, 11 kap. 1, 3 §§, 12 kap. 2, 4 §§, rubr. närmast före 9 kap. 13 §; nya 1 kap. 1 a §, 9 kap. 15 §
Ikraft: 2013‑08‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2012/13:160 Nya regler för finansiella konglomerat och grupper (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2012/13:FiU30 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2012/13:297 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL326/2011, s113, EUTL331/2010, s120
CELEX-nr: 32011L0089 [ pdf ], 32010L0078 [ pdf ]
Ändring, SFS 2014:490
Rubrik: Lag (2014:490) om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar
Omfattning: ändr. 10 kap. 20 §; ny 10 kap. 16 a §, rubr. närmast före 10 kap. 16 a §
Ikraft: 2014‑08‑01
Ändring, SFS 2014:969
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman