Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:486) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:486) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder

» Läs lagen (2004:46) om värdepappersfonder (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:486 :
prop. 2013/14:161 En databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:FiU31 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:275 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (2004:46) om investeringsfonder och ändringar i lagen

Lag (2004:46) om värdepappersfonder
Departement: Finansdepartementet V
Ikraft: 2004‑04‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2002/03:150 En ny lag om investeringsfonder (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:FiU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:139, EGTL375/1985 s3, EGTL41/2002 s35, EGTL193/1983 s1, EGTL283/2001 s28, EGTL222/1978 s11
CELEX-nr: 31985L0611 [ pdf ], 32001L0108 [ pdf ], 31983L0349 [ pdf ], 32001L0065 [ pdf ], 31978L0660 [ pdf ]
Ändring, SFS 2004:73
Rubrik: Lag (2004:73) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder
Omfattning: ändr. 5 kap 6 §
Ikraft: 2004‑07‑01
Förarbeten: bet. 2003/04:FiU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:139
Ändring, SFS 2004:590
Rubrik: Lag (2004:590) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder
Omfattning: ändr. 2 kap 3, 6 §§
Ikraft: 2004‑10‑08
Förarbeten: prop. 2003/04:112 Europabolag (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:LU26 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:225, EGTL294/2001 s1
CELEX-nr: 32001R2157 [ pdf ]
Ändring, SFS 2005:496
Rubrik: Lag (2005:496) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder
Omfattning: nya 2 kap 20 a, 20 b§§, rubr. närmast före 2 kap 20 a, 20 b §§
Ikraft: 2005‑07‑01
Ändring, SFS 2005:931
Rubrik: Lag (2005:931) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder
Omfattning: ändr. 10 kap 17, 18 §§
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2006:542
Rubrik: Lag (2006:542) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder
Omfattning: ändr. 2 kap 10 §, 10 kap 4 §, 12 kap 1 §; ny 2 kap 10 a §
Ikraft: 2006‑07‑01
Förarbeten: prop. 2005/06:45 Finansiella konglomerat (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2005/06:FiU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2005/06:317 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL035/2003 s1, EUTL079/2005 s9
CELEX-nr: 32002L0087 [ pdf ], 32005L0001 [ pdf ]
Ändring, SFS 2006:569
Rubrik: Lag (2006:569) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder
Omfattning: ny 2 kap 3 a §
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2006:573
Rubrik: Lag (2006:573) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder
Omfattning: ändr. 2 kap 3 a §
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2006:611
Rubrik: Lag (2006:611) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §
Ikraft: 2006‑08‑18
Förarbeten: prop. 2005/06:150 Europakooperativ (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2005/06:LU30 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2005/06:277 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EGTL294/2001 s1
CELEX-nr: 32001R2157 [ pdf ]
Ändring, SFS 2006:1386
Rubrik: Lag (2006:1386) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder
Omfattning: ändr. 2 kap 10, 10 a §§
Ikraft: 2007‑02‑01
Ändring, SFS 2007:562
Rubrik: Lag (2007:562) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder
Omfattning: ändr. 1 kap 4, 5 §§, 2 kap 10, 10 a, 21 §§, 4 kap 5 §, 5 kap 3, 4, 5, §§, 7 kap 1 §, 10 kap 20 §, 11 kap 1 §, rubr. till 7 kap; ny 7 kap 3 §
Ikraft: 2007‑11‑01
Förarbeten: prop. 2006/07:115 Ny lag om värdepappersmarknaden (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2006/07:FiU25 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2006/07:211 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL145/2004 s1, EUTL114/2006 s60, EGTL222/1978 s11, EUTL224/2006 s1
CELEX-nr: 32004L0039 [ pdf ], 32006L0031 [ pdf ], 31978L0660 [ pdf ], 32006L0046 [ pdf ]
Ändring, SFS 2008:6
Rubrik: Lag (2008:6) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder
Omfattning: ny 2 kap 3 b §
Ikraft: 2008‑02‑15
Ändring, SFS 2008:282
Rubrik: Lag (2008:282) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder
Omfattning: upph. 10 kap; nuvarande 11, 12 kap betecknas 13, 14 kap; ändr. 1 kap 1, 5 §§, 4 kap 16 §, 5 kap 1, 3, 5, 6, 9, 12, 13, 23 §§, nya 13, 14 kap 1 §, rubr. närmast före 5 kap 3 §; nya 10, 11, 12 kap
Ikraft: 2008‑07‑23 överg.best.
Förarbeten: prop. 2007/08:57 Tillåtna tillgångar i värdepappersfonder, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2007/08:FiU30 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:169 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL79/2007 s11, EGTL375/1985 s3, EUTL79/2005 s9, EGTL193/1983 s1, EUTL363/2006 s137
CELEX-nr: 32007L0016 [ pdf ], 31985L0611 [ pdf ], 32005L0001 [ pdf ], 31983L0349 [ pdf ], 32006L0099 [ pdf ]
Ändring, SFS 2008:912
Rubrik: Lag (2008:912) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder
Omfattning: ändr. 2 kap 20 §, 4 kap 11 §
Ikraft: 2009‑01‑01
Ändring, SFS 2009:360
Rubrik: Lag (2009:360) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder
Omfattning: ändr. 8 kap. 2 §
Ikraft: 2009‑07‑01
CELEX-nr: 31985L0611 [ pdf ], 32008L0018 [ pdf ]
Ändring, SFS 2009:499
Rubrik: Lag (2009:499) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder
Omfattning: ändr. 2 kap. 19 §
Ikraft: 2009‑06‑30
Ändring, SFS 2009:710
Rubrik: Lag (2009:710) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder
Omfattning: upph. 2 kap. 3 b §
Ikraft: 2009‑07‑15
CELEX-nr: 32005L0056 [ pdf ]
Ändring, SFS 2010:842
Rubrik: Lag (2010:842) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 §, 4 kap. 19 §
Ikraft: 2010‑11‑01
Ändring, SFS 2010:1861
Rubrik: Lag (2010:1861) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder
Omfattning: ny 10 kap. 6 a §
Ikraft: 2011‑03‑01
Ändring, SFS 2011:882
Rubrik: Lag (2011:882) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder
Omfattning: nuvarande 6 kap. 3 §, 8 kap. 2 § betecknas 6 kap. 4 §, 8 kap. 26 §, rubr. närmast före 6 kap. 3 § sätts närmast före 6 kap. 4 §; ändr. 1 kap. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 §§, 2 kap. 1, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17 §§, 4 kap. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 20 §§, 5 kap. 20, 24 §§, 8 kap. 1 §, 9 kap. 1 §, 10 kap. 1, 4, 5, 6 §§, 11 kap. 1, 2, 3, 4, 7 §§, 12 kap. 5, 15, 17 §§, 13 kap. 1 §, rubr. till 8 kap., rubr. närmast före 2 kap. 17 §, 10 kap. 5 §; nytt 5 a kap, nya 1 kap. 1 a, 6 a 6 b, 6 c, 6 d §§, 2 kap. 15 a, 15 b, 15 c, 17 a, 17 b §§, 3 kap. 4 §, 4 kap. 9 a, 9 b, 10 a, 13 a, 13 b, 16 a §§, 6 kap. 3 §, 8 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 §§, 11 kap. 3 a §, 12 kap. 4 a, 17 a §§, 13 kap. 2 §, rubr. närmast före 2 kap. 17 b §, 8 kap. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 24, 25 §§, rubr. närmast före 8 kap. 26 §
Ikraft: 2011‑08‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2010/11:135 Investeringsfondsfrågor (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2010/11:FiU38 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2010/11:315 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL302/2009 s32, EUTL176/2010 s42, EUTL176/2010 s28, EUTL302/2009 s32, EGTL193/1983 s1, EUTL164/2009 s42, EUTL176/2010 s16, EUTL176/2010 s42, EUTL176/2010 s1
CELEX-nr: 32009L0065 [ pdf ], 32010L0043 [ pdf ], 32010L0044 [ pdf ], 32009L0065 [ pdf ], 31983L0349 [ pdf ], 32009L0049 [ pdf ],32010R0584 [ pdf ], 32010L0043 [ pdf ], 32010R0583 [ pdf ],
Ändring, SFS 2012:191
Rubrik: Lag (2012:191) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 10 kap. 5 §, 12 kap. 15, 17 a §§, rubr. närmast före 10 kap. 5 §; ny 10 kap. 5 a §
Ikraft: 2012‑05‑15
Förarbeten: prop. 2011/12:70 Europeiskt tillsynssamarbete för finansmarknaden (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2011/12:FiU38 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2011/12:184 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL331/2010 s120, EUTL302/2009 s32, EGTL193/1983 s1, EUTL164/2009 s42
CELEX-nr: 32010L0078 [ pdf ], 32009L0065 [ pdf ], 31983L0349 [ pdf ], 32009L0049 [ pdf ]
Ändring, SFS 2012:192
Rubrik: Lag (2012:192) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder
Omfattning: ändr. 12 kap. 10 §
Ikraft: 2012‑05‑15
Förarbeten: bet. 2011/12:FiU38 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2011/12:184 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2012:645
Rubrik: Lag (2012:645) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder
Omfattning: ändr. 4 kap. 11 §, 14 kap. 2 §
Ikraft: 2012‑12‑01
Förarbeten: bet. 2012/13:FiU16 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2012/13:15 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2013:105
Rubrik: Lag (2013:105) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder
Omfattning: ändr. 14 kap. 2 §
Ikraft: 2013‑07‑01
Ändring, SFS 2013:563
Rubrik: Lag (2013:563) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder
Omfattning: upph. 1 kap. 8, 9 §§, 6 kap., 8 kap. 24 §, 12 kap. 18 §, rubr.närmast före 8 kap. 24 §; ändr. författningsrubr., 1 kap. 1, 5 §§, 2 kap. 1, 2, 3, 17, 18, 19 §§, 3 kap. 1, 2, 3, 4 §§, 4 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 §§, 5 kap. 15, 20 §§, 7 kap. 1, 2 §§, 8 kap. 25 och 26 §§, 9 kap. 1, 2 och 4, 5, 6 §§, 10 kap. 1 §, 13 kap. 1 §, rubr. till 4, 8, 9 kap., rubr. närmast före 4 kap. 1, 2 §§, 8 kap. 25 §, rubr.närmast efter 4 kap. 14 §
Ikraft: 2013‑07‑22 överg.best.
Förarbeten: prop. 2012/13:155 Förvaltare av alternativa investeringsfonder (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2012/13:FiU31 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2012/13:292 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL302/2009 s32, EUTL331/2010 s 120, EGTL193/1983 s1, EUTL164/2009 s42, EUTL115/2013 s1, EUTL115/2013 s18, EUTL176/2010 s42, EUTL176/2010 s1
CELEX-nr: 32009L0065 [ pdf ], 32010L0078 [ pdf ], 31983L0349 [ pdf ], 32009L0049 [ pdf ], 32013R0345 [ pdf ], 32013R0346 [ pdf ],32010L0043 [ pdf ], 32010R0583 [ pdf ]
Ändring, SFS 2013:1052
Rubrik: Lag (2013:1052) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 12 kap. 10 §
Ikraft: 2014‑01‑01
Ändring, SFS 2014:486
Rubrik: Lag (2014:486) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 10 kap. 11 §, ny 10 kap. 2 a §
Ikraft: 2014‑08‑01
Ändring, SFS 2014:558
Rubrik: Lag (2014:558) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: nuvarande 2 kap. 17 a, 17 b §§ betecknas 2 kap. 17 b, 17 c §§, rubr. närmast före nuvarande 2 kap. 17 b § sätts närmast före den nya 2 kap. 17 c §; ändr. 1 kap. 10 §, 13 kap. 1 §; ny 2 kap. 17 a §
Ikraft: 2014‑08‑01
Ändring, SFS 2014:981
Rubrik: Lag (2014:981) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 2 kap. 10, 10 a §§
Ikraft: 2014‑08‑02
CELEX-nr: 32013R0575 [ pdf ]
Ändring, SFS 2014:1017
Rubrik: Lag (2014:1017) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 5 kap. 2 §
Ikraft: 2014‑12‑21
Ändring, SFS 2015:823
Rubrik: Lag (2015:823) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 a §
Ikraft: 2016‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:58
Rubrik: Lag (2016:58) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 4 kap. 11, 12, 14 §§
Ikraft: 2016‑03‑01
Ändring, SFS 2016:436
Rubrik: Lag (2016:436) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: nya 2 kap. 3 b, 3 c §§
Ikraft: 2016‑06‑17 överg.best.
Ändring, SFS 2016:892
Rubrik: Lag (2016:892) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: nuvarande 2 kap. 17 c § betecknas 2 kap. 17 f §; ändr. 1 kap. 10 §, 2 kap. 19, 21 §§, 3 kap. 1, 2, 3, 4 §§, 4 kap. 15, 16 a, 18 §§, 12 kap. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 19 §§, 13 kap. 1 §, 14 kap. 1 §, rubr. närmast före 12 kap. 1, 7, 11 §§, rubr. närmast före nuvarande 2 kap. 17 c § sätts närmast före den nya 2 kap. 17 f §; nya 2 kap. 17 c, 17 d, 17 e §§, 3 kap. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 §§, 11 kap. 8 a §, 12 kap. 1 a, 1 b, 2 a, 8 a, 9 a, 9 b, 9 c, 9 d §§, rubr. närmast före 3 kap. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 §§, 12 kap. 9 a §
Ikraft: 2016‑11‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:645
Rubrik: Lag (2017:645) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §, 11 kap. 3, 7 §§, 12 kap. 1 a, 8 §§
Ikraft: 2017‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:690
Rubrik: Lag (2017:690) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 1 a, 10 §§, 4 kap. 20 §, 7 kap. 3 §; ny 2 kap. 17 g §
Ikraft: 2018‑01‑03
Ändring, SFS 2017:1007
Rubrik: Lag (2017:1007) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 2 kap. 20, 20 a §§
Ikraft: 2017‑12‑01
Ändring, SFS 2017:1143
Rubrik: Lag (2017:1143) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: upph. 2 kap. 10 §; nuvarande 2 kap. 10 a, 11 §§ betecknas 2 kap. 11, 10 §§; ändr. 1 kap. 4, 6 b, 6 d §§, de nya 2 kap. 10, 11 §§, 4 kap. 10 §, 7 kap. 1 §, 12 kap. 1 a , 10 §§, 13 kap. 1 §; ny 4 kap. 24 §, rubr. närmast före 2 kap. 11 §, 4 kap. 24 §
Ikraft: 2018‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:1188
Rubrik: Lag (2017:1188) om ändring i lagen (2017:690) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 a § i 2017:690
Ändring, SFS 2018:326
Rubrik: Lag (2018:326) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 2 kap. 17 d §, 4 kap. 11 §
Ikraft: 2018‑05‑25
Ändring, SFS 2018:542
Rubrik: Lag (2018:542) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 2 kap. 17 g §, 4 kap. 10 §, 10 kap. 3, 11 §§, 12 kap. 1 a, 10 §§, 13 kap. 1 §; nya 1 kap. 5 a §, 5 kap. 24 a §, rubr. närmast före 1 kap. 5 a §, 5 kap. 24 a
Ikraft: 2018‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:815
Rubrik: Lag (2018:815) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 14 kap. 1 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:1790
Rubrik: Lag (2018:1790) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 2 kap. 20 §, 4 kap. 10 §, 12 kap. 1 a, 10 §§, 13 kap. 1 §
Ikraft: 2019‑09‑01
Ändring, SFS 2018:2026
Rubrik: Lag (2018:2026) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 4 kap. 15 §
Ikraft: 2019‑01‑01
Ändring, SFS 2019:279
Rubrik: Lag (2019:279) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 4 kap. 15, 18 §§
Ikraft: 2019‑06‑01
Ändring, SFS 2019:287
Rubrik: Lag (2019:287) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 7 kap. 3 §; nya 2 kap. 17 h, 17 i, 17 j, 17 k §§, rubr. närmast före 2 kap. 17 h §
Ikraft: 2019‑06‑10 överg.best.
Ändring, SFS 2019:540
Rubrik: Lag (2019:540) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 1 kap. 6 d §, 4 kap. 20 §, 12 kap. 1 a, 10 §§, 13 kap. 1 §; nya 4 kap. 25, 26, 27, 28 §§, rubr. närmast före 4 kap. 25 §
Ikraft: 2020‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:726
Rubrik: Lag (2019:726) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 10 kap. 5 §
Ikraft: 2020‑01‑01
Ändring, SFS 2019:1218
Rubrik: Lag (2019:1218) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 1 kap. 6 d §; nya 5 kap. 26 §, rubr. närmast före 5 kap. 26 §
Ikraft: 2020‑02‑01
Ändring, SFS 2021:105
Rubrik: Lag (2021:105) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: upph. 4 kap. 24 §, rubr. närmast före 4 kap. 24 §; ändr. 4 kap. 15, 18 §§, 10 kap. 11 §, 12 kap. 1 a, 10 §§, 13 kap. 1 §; ny 4 kap. 18 a §
Ikraft: 2021‑03‑10 överg.best.
Ändring, SFS 2021:469
Rubrik: Lag (2021:469) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 7 kap. 3 §
Ikraft: 2021‑07‑01
Ändring, SFS 2021:491
Rubrik: Lag (2021:491) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 2 kap. 10, 11 §
Ikraft: 2021‑06‑26
Ändring, SFS 2021:969
Rubrik: Lag (2021:969) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 2 kap. 17 g §, 7 kap. 3 §
Ikraft: 2022‑02‑28
Ändring, SFS 2021:1217
Rubrik: Lag (2021:1217) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 4 kap. 15, 18 a §§, 10 kap. 11 §
Ikraft: 2022‑01‑01
Ändring, SFS 2022:195
Rubrik: Lag (2022:195) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 1 kap. 6 c, 6 d, 7 §§, 2 kap. 12, 14, 15, 15 c §§, 4 kap. 20 §, 10 kap. 11 §, 12 kap. 1 a, 10 §§, 13 kap. 1 §; nya 1 kap. 8, 9, 9 a §§, 2 kap. 15 d, 15 e, 15 f §§
Ikraft: 2022‑04‑01
Ändring, SFS 2022:673
Rubrik: Lag (2022:673) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §, 11 kap. 3, 7 §§
Ikraft: 2022‑07‑01
Ändring, SFS 2022:1725
Rubrik: Lag (2022:1725) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 4 kap. 10 §, 5 kap. 15 §, 8 kap. 25 §; ny 4 kap. 16 b §
Ikraft: 2023‑01‑01
Ändring, SFS 2022:1755
Rubrik: Lag (2022:1755) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: nuvarande 1 kap. 5 a § betecknas 1 kap. 5 b §; rubr. närmast före 1 kap. 5 a § sätts närmast före 1 kap. 5 b §; ny 1 kap. 5 a §
Ikraft: 2023‑01‑01
Ändring, SFS 2023:234
Rubrik: Lag (2023:234) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 4 kap. 8, 10 §§, 12 kap. 1 a, 10 §§, 13 kap. 1 §; ny 4 kap. 10 b §
Ikraft: 2023‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2023:827
Rubrik: Lag (2023:827) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 12 kap. 9 d §
Ikraft: 2024‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman