Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:473) om ändring i lagen (2014:118) om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:473) om ändring i lagen (2014:118) om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län

Förarbeten till SFS 2014:473 :
prop. 2013/14:122 Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:KU37 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:260 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman