Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2014:467) om ändring i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2014:467) om ändring i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel

» Läs förordningen (2009:659) om handel med läkemedel (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2014:467.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel

Förordning (2009:659) om handel med läkemedel
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2009‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:286
Rubrik: Förordning (2010:286) om ändring i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2010‑06‑01
Ändring, SFS 2013:21
Rubrik: Förordning (2013:21) om ändring i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 14 §; nya 13 a, 13 b §§, rubr. närmast före 13 a, 13 b §§
Ikraft: 2013‑03‑01
Förarbeten: EUTL174/2011 s74
CELEX-nr: 32011L0062 [ pdf ]
Ändring, SFS 2013:52
Rubrik: Förordning (2013:52) om ändring i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2013‑04‑01
Ändring, SFS 2013:1041
Rubrik: Förordning (2013:1041) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 7, 11, 12, 13; ny 3 a §
Ikraft: 2014‑01‑01
Ändring, SFS 2014:467
Rubrik: Förordning (2014:467) om ändring i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2014‑07‑01
Ändring, SFS 2015:201
Rubrik: Förordning (2015:201) om ändring i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2015‑07‑01
Förarbeten: direktiv 2001/83/EG [ pdf ]
Ändring, SFS 2015:462
Rubrik: Förordning (2015:462) om ändring i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 1, 9 §§
Ikraft: 2016‑01‑01
Ändring, SFS 2016:855
Rubrik: Förordning (2016:855) om ändring i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2016‑10‑01
Ändring, SFS 2018:491
Rubrik: (2018:491) om ändring i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:1109
Rubrik: Förordning (2018:1109) om ändring i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 9, 10, 12, 14 §§
Ikraft: 2018‑08‑01
Ändring, SFS 2018:1110
Rubrik: Förordning (2018:1110) om ändring i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 11, 14 §§; ny 2 a §, rubr. närmast före 2 a §
Ikraft: 2019‑01‑01
Ändring, SFS 2019:319
Rubrik: Förordning (2019:319) om ändring i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2019‑08‑01
Ändring, SFS 2019:1196
Rubrik: Förordning (2019:1196) om ändring i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2020‑07‑01
Ändring, SFS 2020:164
Rubrik: Förordning (2020:164) om ändring i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel
Omfattning: ny 10 a §, rubr. närmast före 10 a §
Ikraft: 2020‑04‑01
Ändring, SFS 2021:1130
Rubrik: Förordning (2021:1130) om ändring i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel
Omfattning: upph. rubr. närmast före 11 §; ändr. 11 §; nya 10 b, 13 c §§, rubr. närmast före 10 b, 13 c §§
Ikraft: 2022‑01‑01
Ändring, SFS 2021:1269
Rubrik: Förordning (2021:1269) om ändring i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel
Omfattning: upph. 10 a §, rubr. närmast före 10 a §
Ikraft: 2022‑01‑18
Ändring, SFS 2022:8
Rubrik: Förordning (2022:8) om ändring i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2022‑01‑28
Ändring, SFS 2022:1844
Rubrik: Förordning (2022:1844) om ändring i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 3, 3 a, 4, 5, 6 §§
Ikraft: 2023‑02‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2023:97
Rubrik: Förordning (2023:97) om ändring i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 1, 11, 15 §§
Ikraft: 2023‑04‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman