Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2014:466) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2014:466) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.

» Läs förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m. (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2014:466.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.

Förordning (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2002‑10‑01
Förarbeten: EGTL40/1989 s8
CELEX-nr: 31989L0105 [ pdf ]
Ändring, SFS 2002:726
Rubrik: Förordning (2002:726) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2002‑10‑01
Ändring, SFS 2002:765
Rubrik: Förordning (2002:765) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2002‑11‑15 överg.best.
Ändring, SFS 2003:187
Rubrik: Förordning (2003:187) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2003‑06‑01
Ändring, SFS 2006:1118
Rubrik: Förordning (2006:1118) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 8, 11, 14, 15 §§; ny 3 a §
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:255
Rubrik: Förordning (2007:255) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.
Omfattning: upph. 12 §, rubr. närmast före 12 §
Ikraft: 2007‑07‑01
Ändring, SFS 2008:656
Rubrik: Förordning (2008:656) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.
Omfattning: ändr. 5, 9, 10, 19, 21 §§
Ikraft: 2008‑09‑01
Ändring, SFS 2009:633
Rubrik: Förordning (2009:633) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.
Omfattning: ändr. 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17 §§, rubr. närmast före 13, 16 §§; nya 4 a, 12 §§, rubr. närmast före 4 a, 12 §§
Ikraft: 2009‑07‑01
Ändring, SFS 2010:1381
Rubrik: Förordning (2010:1381) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2013:1036
Rubrik: Förordning (2013:1036) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2014‑01‑01
Ändring, SFS 2014:466
Rubrik: Förordning (2014:466) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.
Omfattning: ändr. 12 §; nya 4 b, 12 a §§, rubr. närmast före 12 a §
Ikraft: 2014‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:974
Rubrik: Förordning (2015:974) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.
Omfattning: ändr. 13, 21 §§
Ikraft: 2016‑01‑01
Ändring, SFS 2016:343
Rubrik: Förordning (2016:343) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2016‑06‑01
Ändring, SFS 2017:28
Rubrik: Förordning (2017:28) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.
Omfattning: ny 4 c §
Ikraft: 2017‑04‑01
Ändring, SFS 2017:90
Rubrik: Förordning (2017:90) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2017‑04‑01
Ändring, SFS 2018:490
Rubrik: (2018:490) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.
Omfattning: ändr 4 c §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:997
Rubrik: Förordning (2018:997) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2019:1042
Rubrik: Förordning (2019:1042) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.
Omfattning: ändr. 1, 4, 16, 17, 18, 19 §§
Ikraft: 2020‑01‑01
Ändring, SFS 2019:1191
Rubrik: Förordning (2019:1191) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2020‑06‑02
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman