Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:462) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:462) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel

» Läs lagen (2009:366) om handel med läkemedel (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:462 :
prop. 2013/14:93 Ökad tillgänglighet och mer ändamålsenlig prissättning av läkemedel (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:SoU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:272 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (2009:366) om handel med läkemedel och ändringar i lagen

Lag (2009:366) om handel med läkemedel
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2009‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:733
Rubrik: Lag (2009:733) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §; nya 2 kap. 6 a, 6 b, 6 c §§, 9 kap. 1 a §, rubr. närmast före 2 kap. 6 a §
Ikraft: 2009‑11‑01
Ändring, SFS 2009:734
Rubrik: Lag (2009:734) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 2 kap. 5 §
Ikraft: 2009‑11‑01
Förarbeten: bet. 2008/09:SoU25 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2008/09:288 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2010:270
Rubrik: Lag (2010:270) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 2 kap. 6, 11 §§
Ikraft: 2010‑06‑01
Ändring, SFS 2010:1324
Rubrik: Lag (2010:1324) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2013:38
Rubrik: Lag (2013:38) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 4 §§, 3 kap. 1, 3 §§, 4 kap. 1 §; nya 3 a kap., 3 kap. 3 a §
Ikraft: 2013‑03‑01 överg.best.
CELEX-nr: 32011L0062 [ pdf ]
Ändring, SFS 2013:39
Rubrik: Lag (2013:39) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: nuvarande 3 kap. 3 a § betecknas 3 kap. 3 b §, ändr. 2 kap. 6 §, 3 kap. 3 b §, 4 kap. 2 §; ny 3 kap. 3 a §
Ikraft: 2016‑04‑12
CELEX-nr: 32011L0062 [ pdf ]
Ändring, SFS 2013:40
Rubrik: Lag (2013:40) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 2 kap. 11 §; ny 2 kap. 10 a §, rubr. närmast före 2 kap. 10 a §
Ikraft: 2015‑07‑01
CELEX-nr: 32011L0062 [ pdf ]
Ändring, SFS 2013:519
Rubrik: Lag (2013:519) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ny 3 kap. 3 c §
Ikraft: 2013‑10‑28
CELEX-nr: 32012L0026 [ pdf ]
Ändring, SFS 2013:623
Rubrik: Lag (2013:623) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 2 kap. 6 §, 3 kap. 3 §, 4 kap. 2 §, 8 kap. 2 §; nya 2 kap. 10 b §, 8 kap. 2 a §, rubr. närmast före 2 kap. 10 b §
Ikraft: 2014‑01‑01
Ändring, SFS 2013:624
Rubrik: Lag (2013:624) om ändring i lagen (2013:39) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: 2 kap. 6 §, 4 kap. 2 § i 2013:39
Ändring, SFS 2013:1025
Rubrik: Lag (2013:1025) om ändring i lagen (2013:623) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 2 kap. 6, 10 b §§, 3 kap. 3 §, 4 kap. 2 §, 8 kap. 2 a §, rubr. närmast före 2 kap. 10 b § i 2013:623
Ändring, SFS 2013:1026
Rubrik: Lag (2013:1026) om ändring i lagen (2013:624) om ändring i lagen (2013:39) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 2 kap. 6 §, 4 kap. 2 § i 2013:624
Ändring, SFS 2014:462
Rubrik: Lag (2014:462) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 2 kap. 6 §
Ikraft: 2014‑07‑01
Ändring, SFS 2014:463
Rubrik: Lag (2014:463) om ändring i lagen (2013:1026) om ändring i lagen (2013:624) om ändring i lagen (2013:39) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 2 kap. 6 §
Ändring, SFS 2015:199
Rubrik: Förordning (2015:199) om ikraftträdande av lagen (2013:40) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2013:40
Förarbeten: direktiv 2001/83/EG [ pdf ]
Ändring, SFS 2015:323
Rubrik: Lag (2015:323) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 1 kap. 3, 5 §§, 2 kap. 1, 5 §§, 3 kap. 3 §, 3 a kap. 2 §, 6 kap. 1 §, 8 kap. 5 §
Ikraft: 2016‑01‑01
Ändring, SFS 2015:329
Rubrik: Lag (2015:329) om ändring i lagen (2013:39) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 3 kap. 3 a § i 2013:39
Ändring, SFS 2015:332
Rubrik: Lag (2015:332) om ändring i lagen (2013:1026) om ändring i lagen (2013:624) om ändring i lagen (2013:39) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 4 kap. 2 § i 2013:1026
Ändring, SFS 2015:334
Rubrik: Lag (2015:334) om ändring i lagen (2014:463) om ändring i lagen (2013:1026) om ändring i lagen (2013:624) om ändring i lagen (2013:39) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 2 kap. 6 § i 2014:463
Ändring, SFS 2016:133
Rubrik: Förordning (2016:133) om ikraftträdande av lagen (2013:39) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2013:39
Förarbeten: direktiv 2011/62/EU [ pdf ]
Ändring, SFS 2016:529
Rubrik: Lag (2016:529) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §
Ikraft: 2016‑07‑01
Ändring, SFS 2018:488
Rubrik: (2018:488) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 5 §§
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:1106
Rubrik: Lag (2018:1106) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 4 §§, 2 kap. 6, 11 §§, 3 kap. 3 §; nytt 3 b kap., ny 2 kap. 3 a §, rubr. närmast före 2 kap. 3 a
Ikraft: 2018‑08‑01
Ändring, SFS 2018:1107
Rubrik: Lag (2018:1107) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 4 §§, 2 kap. 6, 9, 10 b §§; nytt 2 a kap., ny 3 kap. 4 a §, rubr. närmast före 3 kap. 4 a §
Ikraft: 2019‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1108
Rubrik: Lag (2018:1108) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 2 kap. 11 §; ny 2 kap. 9 a §, rubr. närmast före 2 kap. 9 a §
Ikraft: 2020‑07‑01
Ändring, SFS 2018:1215
Rubrik: Lag (2018:1215) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 2 kap. 6 §
Ikraft: 2021‑05‑01
Ändring, SFS 2018:1275
Rubrik: Lag (2018:1275) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 3 kap. 3 §, 3 a kap. 2 §
Ikraft: 2022‑01‑31
Ändring, SFS 2019:320
Rubrik: Lag (2019:320) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: upph. 3 kap. 3 a §; nuvarande 3 kap. 3 b, 3 c §§ betecknas 3 kap. 3 a, 3 b §§; ändr. 1 kap. 5 §, 2 kap. 6 §, 3 kap. 3 §, den nya 3 kap. 3 a §, 3 kap. 5 §, 4 kap. 2 §, 7 kap. 1, 3 §§
Ikraft: 2019‑08‑01
Ändring, SFS 2019:323
Rubrik: Lag (2019:323) om ändring i lagen (2018:1215) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 2 kap. 6 § i 2018:1215
Ändring, SFS 2019:325
Rubrik: Lag (2019:325) om ändring i lagen (2018:1275) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 3 kap. 3 § i 2018:1275
Ändring, SFS 2020:308
Rubrik: Lag (2020:308) om ändring i lagen (2018:1215) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. ikrafttr. i 2018:1215
Ändring, SFS 2021:917
Rubrik: Förordning (2021:917) om ikraftträdande av lagen (2018:1275) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2018:1275
Ändring, SFS 2021:1126
Rubrik: Lag (2021:1126) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 2 kap. 6, 10 b §§; nya 2 kap. 10 c, 11 a §§, rubr. närmast före 2 kap. 10 c §
Ikraft: 2022‑01‑01
Förarbeten: prop. 2020/21:220, bet. 2021/22:SoU7 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2021/22:62 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2023:91
Rubrik: Lag (2023:91) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §, 7 kap. 1, 3 §§; ny 1 kap. 1 a §
Ikraft: 2023‑04‑01
Ändring, SFS 2023:188
Rubrik: Lag (2023:188) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 a §, 3 kap. 3 §; ny 1 kap. 6 §, rubr. närmast före 1 kap. 6 §
Ikraft: 2023‑07‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman