Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:459) om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:459) om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)

» Läs lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:459 :
prop. 2013/14:148 Vissa skollagsfrågor (Utbildningsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:UbU21 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:292 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800) och ändringar i lagen

Lag (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2010‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1998
Rubrik: Lag (2010:1998) om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)
Omfattning: ny 20 a §
Ikraft: 2010‑12‑31
Ändring, SFS 2011:190
Rubrik: Lag (2011:190) om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 33 §
Ikraft: 2011‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:333
Rubrik: Lag (2011:333) om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)
Omfattning: ny 4 a §
Ikraft: 2011‑05‑01
Ändring, SFS 2012:494
Rubrik: Lag (2012:494) om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 22, 33 §§, ikrafttr.- och övergångsbest. till 2011:190; nya 34, 35 §§
Ikraft: 2012‑06‑30 överg.best.
Ändring, SFS 2012:959
Rubrik: Lag (2012:959) om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 2013‑06‑01
Ändring, SFS 2013:299
Rubrik: Lag (2013:299) om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr 28 §
Ikraft: 2013‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:824
Rubrik: Lag (2013:824) om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 33, 34 §§
Ikraft: 2013‑12‑01
Ändring, SFS 2014:418
Rubrik: Lag (2014:418) om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)
Omfattning: upph. 35 §; ändr. 34 §
Ikraft: 2014‑07‑01
Ändring, SFS 2014:459
Rubrik: Lag (2014:459) om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 24, 26, 33 §§, rubr. närmast före 24 §
Ikraft: 2014‑07‑01
Ändring, SFS 2018:609
Rubrik: Lag (2018:609) om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 33 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:1304
Rubrik: Lag (2018:1304) om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 33 §
Ikraft: 2019‑07‑01
Ändring, SFS 2019:948
Rubrik: Lag (2019:948) om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 24, 25, 26, 27 §§, rubr. närmast efter 23 §
Ikraft: 2020‑01‑01
Ändring, SFS 2020:453
Rubrik: Lag (2020:453) om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 33 §
Ikraft: 2020‑07‑01
Ändring, SFS 2021:453
Rubrik: Lag (2021:453) om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 33 §
Ikraft: 2021‑07‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman