Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:443) om ändring i konkurrenslagen (2008:579)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:443) om ändring i konkurrenslagen (2008:579)

» Läs konkurrenslagen (2008:579) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:443 :
prop. 2013/14:135 Förbättrad konkurrenstillsyn (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:NU25 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:271 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till konkurrenslagen (2008:579) och ändringar i lagen

Konkurrenslag (2008:579)
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet RSN
Ikraft: 2008‑11‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2007/08:135 Ny konkurrenslag m.m. (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2007/08:NU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:237 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EGTL1/2003 s1, EUTL24/2004 s1
CELEX-nr: 32003R0001 [ pdf ], 32004R0139 [ pdf ]
Ändring, SFS 2009:1280
Rubrik: Lag (2009:1280) om ändring i konkurrenslagen (2008:579)
Omfattning: ändr. 3 kap. 7 §, 6 kap. 1 §, 7 kap. 2 §, 8 kap. 2, 15 §§; nya 3 kap. 27, 28, 29, 30, 31, 32 §§, rubr. närmast före 3 kap. 27 §
Ikraft: 2010‑01‑01
Ändring, SFS 2010:642
Rubrik: Lag (2010:642) om ändring i konkurrenslagen (2008:579)
Omfattning: ändr. 3 kap. 1, 4, 5, 11, 12, 13, 15, 24, 25 §§, 5 kap. 3 §, 16, 17, 20 §§, 8 kap. 13 §, rubr. närmast före 5 kap. 14 §, p 7, 8 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2010‑08‑01
Ändring, SFS 2011:872
Rubrik: Lag (2011:872) om ändring i konkurrenslagen (2008:579)
Omfattning: ändr. 5 kap. 16 §
Ikraft: 2011‑08‑01
Ändring, SFS 2013:113
Rubrik: Lag (2013:113) om ändring i konkurrenslagen (2008:579)
Omfattning: ändr. 8 kap. 11 §
Ikraft: 2013‑07‑01
Ändring, SFS 2014:443
Rubrik: Lag (2014:443) om ändring i konkurrenslagen (2008:579)
Omfattning: ändr. 3 kap. 12 §, 4 kap. 12 §; nya 3 kap. 14 a §, 4 kap. 16 a §, rubr. närmast före 4 kap. 16 a §
Ikraft: 2014‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:850
Rubrik: Lag (2014:850) om ändring i konkurrenslagen (2008:579)
Omfattning: ändr. 3 kap. 24 §
Ikraft: 2014‑08‑02
Ändring, SFS 2015:402
Rubrik: Lag (2015:402) om ändring i konkurrenslagen (2008:579)
Omfattning: ändr. 5 kap. 6, 8, 10, 11, 12 §§
Ikraft: 2016‑01‑01
Ändring, SFS 2016:224
Rubrik: Lag (2016:224) om ändring i konkurrenslagen (2008:579)
Omfattning: upph. 3 kap. 26 §, 8 kap. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 §§, rubr. närmast före 8 kap. 6, 8 §§; ändr. 3 kap. 2, 3, 5, 15, 19, 21, 32 §§, 4 kap. 13, 14, 15, 16, 21 §§, 5 kap. 3, 11, 18, 20 §§, 6 kap. 2 §, 7 kap. 1, 2 §§, 8 kap. 1, 2, 3 §§, rubr. närmast före 8 kap. 1 § sätts närmast före 8 kap. 2 §; ny rubr. närmast före 8 kap. 1 §
Ikraft: 2016‑09‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:966
Rubrik: Lag (2016:966) om ändring i konkurrenslagen (2008:579)
Omfattning: ändr. 3 kap. 11, 25 §§, 8 kap. 1, 15 §§
Ikraft: 2016‑12‑27 överg.best.
Ändring, SFS 2017:696
Rubrik: Lag (2017:696) om ändring i konkurrenslagen (2008:579)
Omfattning: ändr. 4 kap. 3 §
Ikraft: 2018‑01‑03
Ändring, SFS 2017:986
Rubrik: Lag (2017:986) om ändring i konkurrenslagen (2008:579)
Omfattning: upph. 4 kap. 17, 18, 19 §§, 8 kap. 17 §, rubr. närmast före 4 kap. 17, 20 §§; nuvarande 4 kap. 16 a § betecknas 4 kap. 17 §; ändr. 2 kap. 3 §, 4 kap. 13, 14, 15, 16 §§, den nya 17 §, 20, 21 §§, 6 kap. 1 §, 7 kap. 1, 2 §§, 8 kap. 1, 2 §§, rubr. närmast före 4 kap. 13 §, rubr. närmast före den tidigare 4 kap. 16 a § sättas närmast före 4 kap. 17 §; nya 4 kap. 13 a §, 19 §, rubr. närmast före 4 kap. 19 §
Ikraft: 2018‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:933
Rubrik: Lag (2019:933) om ändring i konkurrenslagen (2008:579)
Omfattning: ändr. 3 kap. 27, 28 §§, 5 kap. 1 §
Ikraft: 2020‑01‑01
Ändring, SFS 2021:81
Rubrik: Lag (2021:81) om ändring i konkurrenslagen (2008:579)
Omfattning: upph. 3 kap. 16, 17, 18, 19 §§, 5 kap. 12 §, 8 kap. 3, 16 §§, rubr. närmast före 3 kap. 16 §; ändr. 1 kap. 5 §, 3 kap. 1, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14 a, 15, 20, 22, 23 §§, 5 kap. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13 §§, 7 kap. 1 §, 8 kap. 1, 2 §§; nya 3 kap. 1 a, 15 a, 15 b, 20 a, 23 a, 23 b, 23 c, 23 d §§, 5 kap. 6 a, 6 b, 6 c, 14 a, 15 a, 21, 22, 23, 24 §§, 6 kap. 1 a §, 8 kap. 4, 5 §§, rubr. närmast före 5 kap. 21 §, 8 kap. 4 §
Ikraft: 2021‑03‑01 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman