Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2014:438) om ändring i förordningen (2007:853) med instruktion för Kustbevakningen

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2014:438) om ändring i förordningen (2007:853) med instruktion för Kustbevakningen

» Läs förordningen (2007:853) med instruktion för Kustbevakningen (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2014:438.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (2007:853) med instruktion för Kustbevakningen

Förordning (2007:853) med instruktion för Kustbevakningen
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 2008‑01‑01
Förarbeten: EGTL358/2002 s59, EUTL199/2007 s30, EGTL297/2001 s7, EUTL129/2004 s1
CELEX-nr: 32002R2371 [ pdf ], 32007R0863 [ pdf ], 32001D0792, 32004R0724 [ pdf ]
Upphävd: 2019‑04‑01
Ändring, SFS 2010:525
Rubrik: Förordning (2010:525 ) om ändring i förordningen (2007:853) med instruktion för Kustbevakningen
Omfattning: upph. 14 §; ändr. 1, 4, 11, 19, 25 §§
Ikraft: 2010‑08‑01
Ändring, SFS 2011:534
Rubrik: Förordning (2011:534) om ändring i förordningen (2007:853) med instruktion för Kustbevakningen
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2011‑07‑01
Förarbeten: EUTL314/2007 s9
CELEX-nr: 32007D0779
Ändring, SFS 2012:593
Rubrik: Förordning (2012:593) om ändring i förordningen (2007:853) med instruktion för Kustbevakningen
Omfattning: ändr. 5, 7, 8, 12, 13 §§
Ikraft: 2012‑10‑22
Förarbeten: EUTL129/2004 s1
CELEX-nr: 32004R0724 [ pdf ]
Ändring, SFS 2014:438
Rubrik: Förordning (2014:438) om ändring i förordningen (2007:853) med instruktion för Kustbevakningen
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2014‑07‑01
Ändring, SFS 2014:1556
Rubrik: Förordning (2014:1556) om ändring i förordningen (2007:853) med instruktion för Kustbevakningen
Omfattning: ändr. 8, 12, 13 §§
Ikraft: 2015‑03‑01
Ändring, SFS 2015:306
Rubrik: Förordning (2015:306) om ändring i förordningen (2007:853) med instruktion för Kustbevakningen
Omfattning: ny 15 a §
Ikraft: 2015‑07‑01
Förarbeten: direktiv 2013/30/EU [ pdf ]
Ändring, SFS 2018:480
Rubrik: Förordning (2018:480) om ändring i förordningen (2007:853) med instruktion för Kustbevakningen
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 2019‑01‑01
Ändring, SFS 2019:84
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman