Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag

» Läs lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:968 :
prop. 2013/14:228 Förstärkta kapitaltäckningsregler (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:FiU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:390 [ pdf|Ikon för riksdagen ], direktiv 2013/36/EU [ pdf ], EUTL176/2013 s1, EUTL176/2013 s338, EGTL294/2001 s1

Förarbeten till lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag och ändringar i lagen

Lag (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag
Departement: Finansdepartementet B
Ikraft: 2014‑08‑02
Förarbeten: prop. 2013/14:228 Förstärkta kapitaltäckningsregler (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:FiU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:390 [ pdf|Ikon för riksdagen ], direktiv 2013/36/EU [ pdf ], EUTL176/2013 s1, EUTL176/2013 s338, EGTL294/2001 s1
CELEX-nr: 32013R0575 [ pdf ], 32013L0036 [ pdf ],32013R0517 [ pdf ]
Ändring, SFS 2015:189
Rubrik: Lag (2015:189) om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §
Ikraft: 2015‑05‑01
Ändring, SFS 2015:557
Rubrik: Förordning (2015:557) om ikraftträdande av 6 kap. 5 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ikrafttr. av SFS 6 kap. 5 §
Ändring, SFS 2017:705
Rubrik: Lag (2017:705) om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: upph. 2 kap. 2 §; nuvarande 2 kap. 3 § betecknas 2 kap. 2 §, rubr. närmast före 2 kap. 3 § sätts närmast före den nya 2 kap. 2 §; ny 2 kap. 3 §, rubr. närmast före 2 kap. 3 §
Ikraft: 2017‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:1018
Rubrik: Lag (2017:1018) om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 6 kap. 11, 12 §§
Ikraft: 2017‑12‑01
Ändring, SFS 2017:1151
Rubrik: Lag (2017:1151) om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 1 kap. 2, 4, 5 §§
Ikraft: 2018‑01‑01
Ändring, SFS 2018:856
Rubrik: Lag (2018:856) om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 11 kap. 1 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:1800
Rubrik: Lag (2018:1800) om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: ändr. 4 kap. 5 §, 6 kap. 11 §, 10 kap. 2 §
Ikraft: 2019‑09‑01
Ändring, SFS 2020:1213
Rubrik: Lag (2020:1213) om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag
Omfattning: upph. rubr. närmast före 1 kap. 4 §; nuvarande 1 kap. 3, 4 §§ betecknas 1 kap. 5, 6 §§, nuvarande 1 kap. 5, 6 §§ betecknas 1 kap. 3, 4 §§, rubr. närmast före 1 kap. 3 § sätts närmast före 1 kap. 5 §, rubr. närmast före 1 kap. 5, 6 §§ sätts närmast före 1 kap. 3, 4 §§; ändr. 1 kap. 1, 2 §§, den nya 1 kap. 4 §, 2 kap. 1, 2, 3 §§, 3 kap. 1, 2, 3, 4 §§, 4 kap. 1, 2, 3, 4, 5 §§, 6 kap. 3, 8 §§, 7 kap. 1, 2, 3 §§, 10 kap. 1, 2 §§, rubr. närmast före 3 kap. 1 §, 7 kap. 1 §, 8 kap. 1 §; nya 1 kap. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 §§, 2 kap. 1 a, 1 b, 1 c, 1 d, 1 e, 1 f §§, 4 kap. 11 §, 7 kap. 4, 5, 6 §§, 8 kap. 2 a, 2 b, 2 c §§, rubr. närmast före 1 kap. 6, 7, 8, 9, 10, 11 §§, 4 kap. 11 §, 7 kap. 1, 4 §§, 8 kap. 3 §
Ikraft: 2020‑12‑29 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman