Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:966) om kapitalbuffertar

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:966) om kapitalbuffertar

» Läs lagen (2014:966) om kapitalbuffertar (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:966 :
prop. 2013/14:228 Förstärkta kapitaltäckningsregler (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:FiU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:390 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL176/2013 s338, EUTL176/2013 s1, EUTL331/2010 s1

Förarbeten till lagen (2014:966) om kapitalbuffertar och ändringar i lagen

Lag (2014:966) om kapitalbuffertar
Departement: Finansdepartementet B
Ikraft: 2014‑08‑02
Förarbeten: prop. 2013/14:228 Förstärkta kapitaltäckningsregler (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:FiU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:390 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL176/2013 s338, EUTL176/2013 s1, EUTL331/2010 s1
CELEX-nr: 32013L0036 [ pdf ], 32013R0575 [ pdf ], 32010R1092 [ pdf ]
Ändring, SFS 2017:1150
Rubrik: Lag (2017:1150) om ändring i lagen (2014:966) om kapitalbuffertar
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 2 §§
Ikraft: 2018‑01‑01
Ändring, SFS 2018:855
Rubrik: Lag (2018:855) om ändring i lagen (2014:966) om kapitalbuffertar
Omfattning: ändr. 11 kap. 1 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:1957
Rubrik: Lag (2018:1957) om ändring i lagen (2014:966) om kapitalbuffertar
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft: 2018‑12‑29
Ändring, SFS 2020:1212
Rubrik: Lag (2020:1212) om ändring i lagen (2014:966) om kapitalbuffertar
Omfattning: upph. 4 kap. 6 §, 5 kap. 8 §, rubr. närmast före 4 kap. 4 §; ändr. 1 kap. 1, 2 §§, 2 kap. 1, 2 §§, 3 kap. 3 §, 4 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 7 §§, 5 kap. 2, 4, 5, 7 §§, 6 kap. 3, 7 §§, 7 kap. 1, 2 §§, 8 kap. 1, 2, 3, 4 §§, 10 kap. 1 §, rubr. närmast före 4 kap. 3 §, 7 kap. 1 §, 8 kap.; nya 8 kap. 7 §, rubr. närmast före 8 kap. 7 §
Ikraft: 2020‑12‑29 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman