Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Patientlagen (2014:821)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Patientlagen (2014:821)

» Läs patientlagen (2014:821) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:821 :
prop. 2013/14:106 Patientlag (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:SoU24 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:327 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till patientlagen (2014:821) och ändringar i lagen

Patientlag (2014:821)
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2016:658
Rubrik: Lag (2016:658) om ändring i patientlagen (2014:821)
Omfattning: ändr. 3 kap. 2 §; ny 3 kap. 2 a §
Ikraft: 2016‑07‑01
Ändring, SFS 2017:66
Rubrik: Lag (2017:66) om ändring i patientlagen (2014:821)
Omfattning: ändr. 1 kap. 4, 7, 9 §§, 2 kap. 3 §, 6 kap. 4 §, 7 kap. 1 §
Ikraft: 2017‑04‑01
Ändring, SFS 2017:379
Rubrik: Lag (2017:379) om ändring i patientlagen (2014:821)
Omfattning: ändr. 11 kap. 1, 2 §§; ny 11 kap. 2 a §
Ikraft: 2018‑01‑01
Ändring, SFS 2017:615
Rubrik: Lag (2017:615) om ändring i patientlagen (2014:821)
Omfattning: ny 3 kap. 2 b §
Ikraft: 2018‑01‑01
Ändring, SFS 2018:554
Rubrik: Lag (2018:554) om ändring i patientlagen (2014:821)
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 §
Ikraft: 2019‑01‑01
Ändring, SFS 2019:964
Rubrik: Lag (2019:964) om ändring i patientlagen (2014:821)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 3 kap. 2 b §, 8 kap. 1 §, 9 kap. 1 §
Ikraft: 2020‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman