Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer

» Läs lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:799 :
prop. 2013/14:144 Lag om sprängämnesprekursorer och redovisning av krisberedskapens utveckling (Försvarsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:FöU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:324 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL39/2013 s1

Förarbeten till lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer och ändringar i lagen

Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 2014‑09‑02
CELEX-nr: 32013R0098 [ pdf ]
Ändring, SFS 2017:769
Rubrik: Lag (2017:769) om ändring i lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2018‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:582
Rubrik: Lag (2018:582) om ändring i lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer
Omfattning: upph. 9 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2020:861
Rubrik: Lag (2020:861) om ändring i lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer
Omfattning: upph. 5 §; rubr. närmast före 5 §; ändr. 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 13, 17, 19 §§; ny 9 §, rubr. närmast före 9 §
Ikraft: 2021‑02‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman