Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

» Läs lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:484 :
prop. 2013/14:161 En databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:FiU31 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:275 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL176/2013 s1

Förarbeten till lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna och ändringar i lagen

Lag (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna
Departement: Finansdepartementet ESA
Ikraft: 2014‑08‑01
CELEX-nr: 32013R0575 [ pdf ]
Ändring, SFS 2014:992
Rubrik: Lag (2014:992) om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2014‑08‑02
CELEX-nr: 32013R0575 [ pdf ]
Ändring, SFS 2015:701
Rubrik: Lag (2015:701) om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2016‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:65
Rubrik: Lag (2016:65) om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2016‑03‑01
Ändring, SFS 2017:1121
Rubrik: Lag (2017:1121) om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna
Omfattning: ändr. 4 §; ny 3 a §
Ikraft: 2018‑01‑01
Ändring, SFS 2018:353
Rubrik: Lag (2018:353) om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2018‑05‑25
Ändring, SFS 2018:1229
Rubrik: Lag (2018:1229) om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna
Omfattning: ändr. 3 och 4 §§
Ikraft: 2018‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:769
Rubrik: Lag (2019:769) om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2019‑12‑15
Ändring, SFS 2020:1211
Rubrik: Lag (2020:1211) om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2021‑06‑28
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman