Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2014:47) om statsbidrag för undervisning under skollov

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2014:47) om statsbidrag för undervisning under skollov

» Läs förordningen (2014:47) om statsbidrag för undervisning under skollov (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2014:47.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (2014:47) om statsbidrag för undervisning under skollov

Förordning (2014:47) om statsbidrag för undervisning under skollov
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2014‑02‑25
Ändring, SFS 2015:479
Rubrik: Förordning (2015:479) om ändring i förordningen (2014:47) om statsbidrag för sommarskola eller undervisning under andra skollov
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 4, 5, 6, 7 §§, rubr. närmast före 6, 7 §§; ny 6 a §, rubr. närmast före 6 a §
Ikraft: 2015‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:857
Rubrik: Förordning (2016:857) om ändring i förordningen (2014:47) om statsbidrag för undervisning under skollov
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2016‑09‑19
Ändring, SFS 2017:162
Rubrik: Förordning (2017:162) om ändring i förordningen (2014:47) om statsbidrag för undervisning under skollov
Omfattning: ändr. 1, 4 §§
Ikraft: 2017‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:7
Rubrik: Förordning (2018:7) om ändring i förordningen (2014:47) om statsbidrag för undervisning under skollov
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2018‑02‑13
Ändring, SFS 2020:499
Rubrik: Förordning (2020:499) om ändring i förordningen (2014:47) om statsbidrag för undervisning under skollov
Omfattning: upph. 6 a §; ändr. 1, 4, 5, 6, 7
Ikraft: 2020‑06‑25 överg.best.
Ändring, SFS 2020:500
Rubrik: Förordning (2020:500) om ändring i förordningen (2014:47) om statsbidrag för undervisning under skollov
Omfattning: ändr. 1, 4, 5, 6, 7; ny 6 a §
Ikraft: 2021‑09‑01 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman