Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter

» Läs lagen (2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:447 :
prop. 2013/14:176 Fordonsrelaterade skulder (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:CU36 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:239 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter och ändringar i lagen

Lag (2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft: 2014‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:1562
Rubrik: Lag (2014:1562) om ändring i lagen (2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2015‑02‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2014/15:1 Budgetproposition för 2015 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], utg.omr. 22, bet. 2014/15:TU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2014/15:86 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2019:379
Rubrik: Lag (2019:379) om ändring i lagen (2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2019‑07‑01
Ändring, SFS 2020:508
Rubrik: Lag (2020:508) om ändring i lagen (2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2021‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman