Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel

» Läs förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2014:425.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel

Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 2014‑07‑15 överg.best.
Förarbeten: direktiv 2009/128/EG [ pdf ]
Ändring, SFS 2015:140
Rubrik: Förordning (2015:140) om ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 4 kap. 1, 3 §§; nya 1 kap. 4 a §, 4 kap. 3 a §, rubr. närmast före 1 kap. 4 a §
Ikraft: 2015‑04‑01
Ändring, SFS 2015:375
Rubrik: Förordning (2015:375) om ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §; nya 2 kap. 39 a, 39 b, 39 c, 39 d §§
Ikraft: 2015‑07‑14
Förarbeten: direktiv 2009/128/EG [ pdf ]
Ändring, SFS 2016:176
Rubrik: Förordning (2016:176) om ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel
Omfattning: ändr. 2 kap. 16, 17 §§; ny 3 kap. 11 a §
Ikraft: 2016‑04‑15
Förarbeten: direktiv 2005/36/EG [ pdf ]
Ändring, SFS 2016:405
Rubrik: Förordning (2016:405) om ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft: 2016‑07‑01
Ändring, SFS 2016:795
Rubrik: Förordning (2016:795) om ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel
Omfattning: upph. 1 kap. 4 a §, rubr. närmast före 1 kap. 4 a §; ändr. 1 kap. 1, 3, 4 §§, 2 kap. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 31, 32, 34, 39 c, 53, 57, 62, 65 §§, 3 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 7 §§, 4 kap. 1, 2, 3, 3 a, 9, 17 §§, p 6 ikrafttr.- övergångsbest.
Ikraft: 2016‑08‑01
Ändring, SFS 2017:20
Rubrik: Förordning (2017:20) om ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 39 a §; ny 2 kap. 35 a §
Ikraft: 2017‑03‑14
Förarbeten: direktiv 2009/128/EG [ pdf ]
Ändring, SFS 2017:805
Rubrik: Förordning (2017:805) om ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §, 3 kap. 6 §
Ikraft: 2017‑10‑01
Ändring, SFS 2018:1094
Rubrik: Förordning (2018:1094) om ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel
Omfattning: ändr. 4 kap. 2 §
Ikraft: 2018‑08‑01
Ändring, SFS 2019:1261
Rubrik: Förordning (2019:1261) om ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel
Omfattning: ändr. 2 kap. 65 §
Ikraft: 2020‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: direktiv 2009/128/EG [ pdf ]
Ändring, SFS 2020:211
Rubrik: Förordning (2020:211) om ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel
Omfattning: ny 3 kap. 9 a §
Ikraft: 2020‑04‑07
Ändring, SFS 2020:693
Rubrik: Förordning (2020:693) om ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel
Omfattning: ändr. 1 kap. 4, 6 §§, 2 kap. 58 §, 3 kap. 19 §
Ikraft: 2020‑08‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman