Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2014:375) om statsbidrag för utveckling av lärande på arbetsplatser och regionala stödfunktioner för yrkesutbildning

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2014:375) om statsbidrag för utveckling av lärande på arbetsplatser och regionala stödfunktioner för yrkesutbildning

» Läs förordningen (2014:375) om statsbidrag för utveckling av lärande på arbetsplatser och regionala stödfunktioner för yrkesutbildning (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2014:375.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (2014:375) om statsbidrag för utveckling av lärande på arbetsplatser och regionala stödfunktioner för yrkesutbildning

Förordning (2014:375) om statsbidrag för utveckling av lärande på arbetsplatser och regionala stödfunktioner för yrkesutbildning
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2014‑07‑05
Förarbeten: EUTL214/2008 s3
CELEX-nr: 32008R0800 [ pdf ]
Upphävd: 2020‑06‑03
Ändring, SFS 2015:586
Rubrik: Förordning (2015:586) om ändring i förordningen (2014:375) om statsbidrag för utveckling av lärande på arbetsplatser
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 6, 7, 9 §§; nya 3 a, 10 a §§, rubr. närmast före 3 a §
Ikraft: 2015‑11‑24
Ändring, SFS 2018:472
Rubrik: Förordning (2018:472) om ändring i förordningen (2014:375) om statsbidrag för utveckling av lärande på arbetsplatser och regionala stödfunktioner för yrkesutbildning
Omfattning: ändr. 1 §; nya 6 a, 11 a §§, rubr. närmast före 6 a §
Ikraft: 2018‑05‑24
Ändring, SFS 2020:268
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman