Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Brottsskadelagen (2014:322)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Brottsskadelagen (2014:322)

» Läs brottsskadelagen (2014:322) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:322 :
prop. 2013/14:94 En ny brottsskadelag (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:JuU38 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:255 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till brottsskadelagen (2014:322) och ändringar i lagen

Brottsskadelag (2014:322)
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 2014‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:1134
Rubrik: Lag (2017:1134) om ändring i brottsskadelagen (2014:322)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2018‑01‑01
Ändring, SFS 2020:284
Rubrik: Lag (2020:284) om ändring i brottsskadelagen (2014:322)
Omfattning: upph. 13 §, rubr. närmast före 13 §
Ikraft: 2020‑07‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman