Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter

» Läs lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:275 :
prop. 2013/14:107 Viss kreditgivning till konsumenter (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:FiU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:206 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter och ändringar i lagen

Lag (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter
Departement: Finansdepartementet B
Ikraft: 2014‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:426
Rubrik: Lag (2016:426) om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2016‑07‑01
Ändring, SFS 2016:1032
Rubrik: Lag (2016:1032) om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter
Omfattning: ändr. 5, 11 §§
Ikraft: 2017‑01‑01
Ändring, SFS 2017:659
Rubrik: Lag (2017:659) om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter
Omfattning: ändr. 3, 7, 20, 27, 29, 31, 35 §§, rubr. närmast före 20 §; nya 20 a, 20 b, 20 c, 26 a, 26 b, 27 a §§, rubr. närmast före 27 a §
Ikraft: 2017‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:854
Rubrik: Lag (2018:854) om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter
Omfattning: ändr. 35 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2019:735
Rubrik: Lag (2019:735) om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter
Omfattning: nya 19 a §, rubr. närmast före 19 a §
Ikraft: 2020‑01‑01
Ändring, SFS 2020:1037
Rubrik: Lag (2020:1037) om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2021‑01‑01 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman