Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:1408) om avtal mellan Sverige och Hongkong SAR om utbyte av upplysningar i skatteärenden

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:1408) om avtal mellan Sverige och Hongkong SAR om utbyte av upplysningar i skatteärenden

» Läs lagen (2014:1408) om avtal mellan Sverige och Hongkong SAR om utbyte av upplysningar i skatteärenden (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:1408 :
prop. 2014/15:7 Informationsutbytesavtal med Hongkong SAR (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2014/15:SkU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2014/15:13 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (2014:1408) om avtal mellan Sverige och Hongkong SAR om utbyte av upplysningar i skatteärenden och ändringar i lagen

Lag (2014:1408) om avtal mellan Sverige och Hongkong SAR om utbyte av upplysningar i skatteärenden
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2016‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:106
Rubrik: Förordning (2016:106) om ikraftträdande av lagen (2014:1408) om avtal mellan Sverige och Hongkong SAR om utbyte av upplysningar i skatteärenden
Omfattning: ikrafttr.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman