Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:140) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:140) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn

» Läs lagen (2014:140) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:140 :
prop. 2013/14:49 Marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn (Utrikesdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:NU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:171 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (2014:140) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn och ändringar i lagen

Lag (2014:140) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn
Departement: Utrikesdepartementet
Ikraft: 2014‑07‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman