Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten

» Läs förordningen (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2014:1102.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten

Förordning (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2015:279
Rubrik: Förordning (2015:279) om ändring i förordningen (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2015‑07‑01
Ändring, SFS 2015:786
Rubrik: Förordning (2015:786) om ändring i förordningen (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten
Omfattning: ändr. 7, 47, 53 §§, bil.; ny 22 a §
Ikraft: 2016‑01‑01
Ändring, SFS 2017:220
Rubrik: Förordning (2017:220) om ändring i förordningen (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten
Omfattning: ändr. 18 §, bil.
Ikraft: 2017‑05‑01
Ändring, SFS 2017:255
Rubrik: Förordning (2017:255) om ändring i förordningen (2017:220) om ändring i förordningen (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten
Omfattning: ändr. bil. i 2017:220
Ändring, SFS 2017:515
Rubrik: Förordning (2017:515) om ändring i förordningen (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2017‑07‑02
Ändring, SFS 2018:1104
Rubrik: Förordning (2018:1104) om ändring i förordningen (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2018‑08‑01
Ändring, SFS 2019:193
Rubrik: Förordning (2019:193) om ändring i förordningen (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten
Omfattning: ändr. 35, 41, 43, 46 §§, bil.; nya 3 a, 8 a, 35 a §§
Ikraft: 2019‑05‑01
Ändring, SFS 2019:1174
Rubrik: Förordning (2019:1174) om ändring i förordningen (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2020‑01‑01
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/849 [ pdf ]
Ändring, SFS 2020:97
Rubrik: Förordning (2020:97) om ändring i förordningen (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten
Omfattning: ändr. 8 §; ny 6 a §
Ikraft: 2020‑03‑31
Ändring, SFS 2020:414
Rubrik: Förordning (2020:414) om ändring i förordningen (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2020‑07‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman