Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning

» Läs förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2014:1075.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning

Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 2014‑10‑15 överg.best.
Förarbeten: direktiv 2012/19/EU [ pdf ]
Ändring, SFS 2014:1078
Rubrik: Förordning (2014:1078) om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning
Omfattning: upph. 20, 21, 25, 26, 27, 28 §§, bilaga 1; nuvarande 19 § betecknas 21 §, nuvarande bil. 2 betecknas bil.; ändr. den nya 21 §, 39 §, rubr. närmast före nuvarande 19 § sätts närmast före den nya 21 §; nya 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28 §§
Ikraft: 2018‑08‑15
Förarbeten: direktiv 2012/19/EU [ pdf ]
Ändring, SFS 2015:28
Rubrik: Förordning (2015:28) om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 2015‑03‑01
Förarbeten: direktiv 2012/19/EU [ pdf ]
Ändring, SFS 2015:563
Rubrik: Förordning (2015:563) om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning
Omfattning: ändr. 2, 37 §§; ny 67 a §
Ikraft: 2015‑10‑13
Förarbeten: direktiv 2006/66/EG [ pdf ]
Ändring, SFS 2016:815
Rubrik: Förordning (2016:815) om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning
Omfattning: ändr. 2, 3, 4 §§
Ikraft: 2016‑08‑02
Ändring, SFS 2018:516
Rubrik: Förordning (2018:516) om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2018‑06‑01
Ändring, SFS 2018:1468
Rubrik: Förordning (2018:1468) om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning
Omfattning: ändr. 12 §; ny 38 a §
Ikraft: 2018‑09‑01
Ändring, SFS 2018:2007
Rubrik: Förordning (2018:2007) om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning
Omfattning: upph. 14, 16 §§; ändr. 12 15 §§
Ikraft: 2019‑01‑05
Ändring, SFS 2020:24
Rubrik: Förordning (2020:24) om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning
Omfattning: ändr. 7, 8, 24, 57, 64 §§
Ikraft: 2020‑03‑01
Förarbeten: direktiv 2012/19/EU [ pdf ]
Ändring, SFS 2020:703
Rubrik: Förordning (2020:703) om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 15, 21 a, 24, 30, 36, 56, 63, 65, 71, 74 §§, rubr. närmast före 29 §; nya 61 a, 61 b §§, rubr. närmast före 61 a §
Ikraft: 2020‑08‑01 överg.best.
Förarbeten: direktiv 2012/19/EU [ pdf ]
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman