Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n /Rubriken upphör att gälla U:2020‑09‑01/ Lagen (2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik /Rubriken träder i kraft I:2020‑09‑01/ Lagen (2014:1020) om redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» /Rubriken upphör att gälla U:2020‑09‑01/ Lagen (2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik /Rubriken träder i kraft I:2020‑09‑01/ Lagen (2014:1020) om redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik

» Läs /Rubriken upphör att gälla U:2020-09-01/ Lagen (2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik /Rubriken träder i kraft I:2020-09-01/ Lagen (2014:1020) om redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:1020 :
prop. 2013/14:223 Redovisningscentraler för taxi (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:TU18 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:375 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till /Rubriken upphör att gälla U:2020-09-01/ Lagen (2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik /Rubriken träder i kraft I:2020-09-01/ Lagen (2014:1020) om redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik och ändringar i lagen

Lag (2014:1020) om redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft: 2017‑01‑01
Ändring, SFS 2015:787
Rubrik: Lag (2015:787) om ändring i lagen (2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik
Omfattning: ändr. ikrafttr.best.
Ändring, SFS 2018:1126
Rubrik: Lag (2018:1126) om ändring i lagen (2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31 §§, rubr. närmast före 23 §; ny 23 a §
Ikraft: 2020‑09‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman