Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:1009) om handel med timmer och trävaror

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:1009) om handel med timmer och trävaror

» Läs lagen (2014:1009) om handel med timmer och trävaror (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:1009 :
prop. 2013/14:183 Lag om handel med timmer och trävaror (Landsbygdsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:MJU25 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:361 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL295/2010 s23

Förarbeten till lagen (2014:1009) om handel med timmer och trävaror och ändringar i lagen

Lag (2014:1009) om handel med timmer och trävaror
Departement: Näringsdepartementet RSL
Ikraft: 2014‑08‑01
CELEX-nr: 32010R0995 [ pdf ]
Ändring, SFS 2014:1011
Rubrik: Lag (2014:1011) om ändring i lagen (2014:1009) om handel med timmer och trävaror
Omfattning: ändr. rubr. närmast före 8 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman