Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete

» Läs lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2013:948 :
prop. 2013/14:1 Budgetproposition 2014 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:FiU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:56 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete och ändringar i lagen

Lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete
Departement: Finansdepartementet S1
Ikraft: 2014‑01‑01
Ändring, SFS 2019:963
Rubrik: Lag (2019:963) om ändring i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2020‑01‑01
Ändring, SFS 2020:207
Rubrik: Lag (2020:207) om ändring i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete
Omfattning: ändr. 2, 4, 18, 19, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 §§, rubr. närmast före 5 §; nya 5 a, 5 b, 6 a, 7 a, 7 b, 8 a §§, rubr. närmast före 5 a, 7 b §§
Ikraft: 2020‑04‑07
Ändring, SFS 2020:378
Rubrik: Lag (2020:378) om ändring i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete
Omfattning: ändr. 38 §; ny 36 a §
Ikraft: 2020‑06‑01
Ändring, SFS 2020:721
Rubrik: Lag (2020:721) om ändring i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 2020‑07‑06
Förarbeten: bet. 2019/20:SkU28 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2019/20:369 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2020:1248
Rubrik: Lag (2020:1248) om ändring i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete
Omfattning: ändr. 2, 4, 15, 16, 37 §§; ny 17 a §
Ikraft: 2021‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2020/21:1 Budgetpropositionen för 2021 (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], utg.omr. 24, bet. 2020/21:NU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2020/21:145 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman