Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Bibliotekslagen (2013:801)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Bibliotekslagen (2013:801)

» Läs bibliotekslagen (2013:801) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2013:801 :
prop. 2012/13:147 Ny bibliotekslag (Kulturdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:KrU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:26 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till bibliotekslagen (2013:801) och ändringar i lagen

Bibliotekslag (2013:801)
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 2014‑01‑01
Ändring, SFS 2017:768
Rubrik: Lag (2017:768) om ändring i bibliotekslagen (2013:801)
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2018‑01‑01
Ändring, SFS 2019:961
Rubrik: Lag (2019:961) om ändring i bibliotekslagen (2013:801)
Omfattning: ändr. 3, 11, 17 §§
Ikraft: 2020‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman