Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2013:752) om tillståndsgivning i fråga om transeuropeiska energiinfrastrukturer

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2013:752) om tillståndsgivning i fråga om transeuropeiska energiinfrastrukturer

» Läs förordningen (2013:752) om tillståndsgivning i fråga om transeuropeiska energiinfrastrukturer (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2013:752.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (2013:752) om tillståndsgivning i fråga om transeuropeiska energiinfrastrukturer

Förordning (2013:752) om tillståndsgivning i fråga om transeuropeiska energiinfrastrukturer
Departement: Infrastrukturdepartementet RSED E
Ikraft: 2013‑11‑16
Förarbeten: EUTL115/2013 s39
CELEX-nr: 32013R0347 [ pdf ]
Ändring, SFS 2015:366
Rubrik: Förordning (2015:366) om ändring i förordningen (2013:752) om tillståndsgivning i fråga om transeuropeiska energiinfrastrukturer
Omfattning: nya 6, 7 §§, rubr. närmast före 6, 7 §§
Ikraft: 2015‑08‑01
Ändring, SFS 2017:1038
Rubrik: Förordning (2017:1038) om ändring i förordningen (2013:752) om tillståndsgivning i fråga om transeuropeiska energiinfrastrukturer
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2018‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman