Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2013:711) om ersättningar för vissa vårdkostnader i internationella förhållanden

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2013:711) om ersättningar för vissa vårdkostnader i internationella förhållanden

» Läs förordningen (2013:711) om ersättningar för vissa vårdkostnader i internationella förhållanden (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2013:711.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (2013:711) om ersättningar för vissa vårdkostnader i internationella förhållanden

Förordning (2013:711) om ersättningar för vissa vårdkostnader i internationella förhållanden
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2013‑10‑01 överg.best.
Förarbeten: EUTL149/1971 s2, EUTL166/2004 s1, EUTL284/2009 s1
CELEX-nr: 31971R1408 [ pdf ], 32004E0883, 32009R0987 [ pdf ]
Ändring, SFS 2013:1156
Rubrik: Förordning (2013:1156) om ändring i förordningen (2013:711) om ersättningar för vissa kostnader för gränsöverskridande hälso- och sjukvård
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2014‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:882
Rubrik: Förordning (2015:882) om ändring i förordningen (2013:711) om ersättningar för vissa kostnader för gränsöverskridande hälso- och sjukvård
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 4 §§
Ikraft: 2016‑02‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:1095
Rubrik: Förordning (2019:1095) om ändring i förordningen (2013:711) om ersättningar för vissa vårdkostnader i internationella förhållanden
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 §§, rubr. närmast före 4, 12 §§
Ikraft: 2020‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman