Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2013:71) med instruktion för Statens centrum för arkitektur och design

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2013:71) med instruktion för Statens centrum för arkitektur och design

» Läs förordningen (2013:71) med instruktion för Statens centrum för arkitektur och design (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2013:71.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (2013:71) med instruktion för Statens centrum för arkitektur och design

Förordning (2013:71) med instruktion för Statens centrum för arkitektur och design
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 2013‑05‑01
Ändring, SFS 2014:184
Rubrik: Förordning (2014:184) om ändring i förordningen (2013:71) med instruktion för Statens centrum för arkitektur och design
Omfattning: ändr. 2 §; nya 4 a, 4 b §§
Ikraft: 2014‑05‑15
Ändring, SFS 2015:1006
Rubrik: Förordning (2015:1006) om ändring i förordningen (2013:71) med instruktion för Statens centrum för arkitektur och design
Omfattning: ändr. 1, 10 §§
Ikraft: 2016‑02‑01
Förarbeten: Jfr prop. 2015/16:1 Budgetproposition för 2016 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], utg.omr. 17, bet. 2015/16:KrU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2015/16:85 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2017:1089
Rubrik: Förordning (2017:1089) om ändring i förordningen (2013:71) med instruktion för Statens centrum för arkitektur och design
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2018‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman