Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare

» Läs förordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2013:70.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare

Förordning (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2013‑03‑20 överg.best.
Upphävd: 2020‑02‑01
Ändring, SFS 2013:531
Rubrik: Förordning (2013:531) om ändring i förordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare
Omfattning: ändr. 4, 8, 13 §§, rubr. närmast före 4 §
Ikraft: 2013‑07‑15
Ändring, SFS 2013:729
Rubrik: Förordning (2013:729) om ändring i förordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare
Omfattning: ändr.11, 14, 18, 19, 24 §§
Ikraft: 2013‑11‑15 överg.best.
Ändring, SFS 2013:832
Rubrik: Förordning (2013:832) om ändring i förordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 2013‑12‑01
Ändring, SFS 2014:122
Rubrik: Förordning (2014:122) om ändring i förordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare
Omfattning: ändr. 3, 4, 7, 8, 25 §§; ny 8 a §
Ikraft: 2014‑04‑15 överg.best.
Ändring, SFS 2015:734
Rubrik: Förordning (2015:734) om ändring i förordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 2015‑12‑21 överg.best.
Ändring, SFS 2016:451
Rubrik: Förordning (2016:451) om ändring i förordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2016‑07‑01
Ändring, SFS 2019:1288
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman