Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2013:69) om försöksverksamhet med ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2013:69) om försöksverksamhet med ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan

» Läs förordningen (2013:69) om försöksverksamhet med ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2013:69.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (2013:69) om försöksverksamhet med ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan

Förordning (2013:69) om försöksverksamhet med ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2013‑07‑01
Ändring, SFS 2014:36
Rubrik: Förordning (2014:36) om ändring i förordningen (2013:69) om försöksverksamhet med ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4 §§
Ikraft: 2014‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:104
Rubrik: Förordning (2014:104) om ändring i förordningen (2013:69) om försöksverksamhet med ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2014‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:738
Rubrik: Förordning (2015:738) om ändring i förordningen (2013:69) om försöksverksamhet med ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2016‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:1261
Rubrik: Förordning (2016:1261) om ändring i förordningen (2013:69) om försöksverksamhet med ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2017‑01‑15
Ändring, SFS 2017:1157
Rubrik: Förordning (2017:1157) om ändring i förordningen (2013:69) om försöksverksamhet med ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2018‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman