Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2013:644) om rätt till lön och annan ersättning för arbete utfört av en utlänning som inte har rätt att vistas i Sverige

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2013:644) om rätt till lön och annan ersättning för arbete utfört av en utlänning som inte har rätt att vistas i Sverige

» Läs lagen (2013:644) om rätt till lön och annan ersättning för arbete utfört av en utlänning som inte har rätt att vistas i Sverige (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2013:644 :
prop. 2012/13:125 Genomförande av direktivet om sanktioner mot arbetsgivare (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2012/13:SfU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2012/13:274 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL168/2009 s24

Förarbeten till lagen (2013:644) om rätt till lön och annan ersättning för arbete utfört av en utlänning som inte har rätt att vistas i Sverige och ändringar i lagen

Lag (2013:644) om rätt till lön och annan ersättning för arbete utfört av en utlänning som inte har rätt att vistas i Sverige
Departement: Justitiedepartementet L7
Ikraft: 2013‑08‑01
CELEX-nr: 32009L0052 [ pdf ]
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman