Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter

» Läs förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2013:63.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter

Förordning (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter
Departement: Miljö- och energidepartementet
Ikraft: 2013‑03‑26 överg.best.
Förarbeten: EUTL309/2009 s1, EUTL167/2012 s1
CELEX-nr: 32009R1107 [ pdf ], 32012R0528 [ pdf ]
Ändring, SFS 2013:296
Rubrik: Förordning (2013:296) om ändring i förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter
Omfattning: nya 5, 6, 7 p i övergångsbest.
Ikraft: 2013‑06‑11
Ändring, SFS 2013:917
Rubrik: Förordning (2013:917) om ändring i förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter
Omfattning: ändr. 10 kap. 4 §
Ikraft: 2014‑01‑01
Ändring, SFS 2015:47
Rubrik: Förordning (2015:47) om ändring i förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 2 §§, 6 kap. 3 §, 7 kap. 3 §, 8 kap. 3 §
Ikraft: 2015‑03‑24 överg.best.
Ändring, SFS 2016:404
Rubrik: Förordning (2016:404) om ändring i förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter
Omfattning: upph. 5 kap. 3 §, nuvarande 5 kap. 4 § betecknas 5 kap. 3 §; ändr. 1 kap. 1 §, 4 kap. 1 §, 5 kap. 1, 2, den nya 3 §§
Ikraft: 2016‑07‑01
Ändring, SFS 2016:834
Rubrik: Förordning (2016:834) om ändring i förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 4 kap. 1, 3, 8, 10, 15 §§, 6 kap. 1, 2, 4, 5 §§, 7 kap. 1, 2, 4, 5 §§, 8 kap. 1 §, 10 kap. 4 §; nya 7 kap. 2 a, 2 b, 4 a, 4 b §§, rubr. närmast före 6 kap. 2 §, 7 kap. 2 §
Ikraft: 2016‑08‑09 överg.best.
Ändring, SFS 2017:204
Rubrik: Förordning (2017:204) om ändring i förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §; ny 10 kap. 5 §
Ikraft: 2017‑07‑01
Ändring, SFS 2019:297
Rubrik: Förordning (2019:297) om ändring i förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, rubr. till 1 kap.; ny 1 kap. 3 §
Ikraft: 2019‑06‑14
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman