Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2013:514) om landstingens och kommunernas kostnadsansvar för viss vård i utlandet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2013:514) om landstingens och kommunernas kostnadsansvar för viss vård i utlandet

» Läs lagen (2013:514) om landstingens och kommunernas kostnadsansvar för viss vård i utlandet (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2013:514 :
prop. 2012/13:150 Patientrörlighet i EU – förslag till ny lagstiftning (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2012/13:SoU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2012/13:269 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL166/2004 s1

Förarbeten till lagen (2013:514) om landstingens och kommunernas kostnadsansvar för viss vård i utlandet och ändringar i lagen

Lag (2013:514) om regionernas och kommunernas kostnadsansvar för viss vård i utlandet
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2013‑10‑01 överg.best.
CELEX-nr: 32004R0883 [ pdf ]
Ändring, SFS 2018:693
Rubrik: Lag (2018:693) om ändring i lagen (2013:514) om landstingens och kommunernas kostnadsansvar för viss vård i utlandet
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2019‑01‑01
Ändring, SFS 2019:960
Rubrik: Lag (2019:960) om ändring i lagen (2013:514) om landstingens och kommunernas kostnadsansvar för viss vård i utlandet
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4 §§
Ikraft: 2020‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman