Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

» Läs lagen (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2013:513 :
prop. 2012/13:150 Patientrörlighet i EU – förslag till ny lagstiftning (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2012/13:SoU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2012/13:269 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL88/2011 s45, EUTL166/2004 s1, EUTL255/2005 s22, EUTL59/2011 s4

Förarbeten till lagen (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och ändringar i lagen

Lag (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2013‑10‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2012/13:150 Patientrörlighet i EU – förslag till ny lagstiftning (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2012/13:SoU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2012/13:269 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL88/2011 s45, EUTL166/2004 s1, EUTL255/2005 s22, EUTL59/2011 s4
CELEX-nr: 32011L0024 [ pdf ], 32004R0883 [ pdf ], 32005L0036 [ pdf ], 32011R0213 [ pdf ]
Ändring, SFS 2015:330
Rubrik: Lag (2015:330) om ändring i lagen (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2016‑01‑01
Ändring, SFS 2016:153
Rubrik: Lag (2016:153) om ändring i lagen (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2016‑04‑15
Ändring, SFS 2016:657
Rubrik: Lag (2016:657) om ändring i lagen (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2016‑07‑01
Ändring, SFS 2017:65
Rubrik: Lag (2017:65) om ändring i lagen (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
Omfattning: ändr. 3, 12 §§
Ikraft: 2017‑04‑01
Ändring, SFS 2019:959
Rubrik: Lag (2019:959) om ändring i lagen (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
Omfattning: ändr. 4, 12, 13 §§
Ikraft: 2020‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman