Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Kameraövervakningslagen (2013:460)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Kameraövervakningslagen (2013:460)

» Läs kameraövervakningslagen (2013:460) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2013:460 :
prop. 2012/13:115 En ny kameraövervakningslag (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2012/13:JuU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2012/13:252 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EGTL281/1995 s31

Förarbeten till kameraövervakningslagen (2013:460) och ändringar i lagen

Kameraövervakningslag (2013:460)
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 2013‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2012/13:115 En ny kameraövervakningslag (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2012/13:JuU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2012/13:252 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EGTL281/1995 s31
CELEX-nr: 31995L0046 [ pdf ]
Upphävd: 2018‑08‑01
Ändring, SFS 2014:58
Rubrik: Lag (2014:58) om ändring i kameraövervakningslagen (2013:460)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2014‑03‑01
Ändring, SFS 2014:634
Rubrik: Lag (2014:634) om ändring i kameraövervakningslagen (2013:460)
Omfattning: ändr. 10, 11 27 §§
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2014:1425
Rubrik: Lag (2014:1425) om ändring i kameraövervakningslagen (2013:460)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2016:1009
Rubrik: Lag (2016:2016:1009) om ändring i kameraövervakningslagen (2013:460)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2018‑05‑01
Ändring, SFS 2017:717
Rubrik: Lag (2017:717) om ändring i kameraövervakningslagen (2013:460)
Omfattning: ny 5 a §
Ikraft: 2017‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:141
Rubrik: Förordning (2018:141) om ikraftträdande av lagen (2016:1009) om ändring i kameraövervakningslagen (2013:460)
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2016:1009
Ändring, SFS 2018:1200
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman