Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler

» Läs lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2013:388 :
prop. 2012/13:84, bet. 2012/13:NU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2012/13:249 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL140/2004 s1, EGTL83/1999 s1

Förarbeten till lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och ändringar i lagen

Lag (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler
Departement: Näringsdepartementet RSN
Ikraft: 2013‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2012/13:84 Olagligt statsstöd (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2012/13:NU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2012/13:249 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL140/2004 s1, EGTL83/1999 s1
CELEX-nr: 32004R0794 [ pdf ], 31999R0659 [ pdf ]
Ändring, SFS 2016:604
Rubrik: Lag (2016:604) om ändring i lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler
Omfattning: ändr. 1, 4, 5, 13 §§, rubr. närmast före 12 §; nya 12 a, 14 §§, rubr. närmast före 14 §
Ikraft: 2016‑07‑01
Ändring, SFS 2017:988
Rubrik: Lag (2017:988) om ändring i lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2018‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman